Przejdź do menu Przejdź do treści

10. EDUKACJA I PRACA NAUCZYCIELA: CIĄGŁOŚĆ-ZMIANA-KONTEKSTY

Seria: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 10

Redakcja: Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt


Redakcja naukowa: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Anna Žilová, Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz Leszek Graniszewski

Sekretarz serii: Katarzyna Białożyt


„Publikacja naukowa przygotowana pod redakcją Joanny Madalińskiej- Michalak, Norberta G. Pikuły, Katarzyny Białożyt pt. Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – konteksty jest wartościowa poznawczo, a podjęta w niej problematyka lokuje ją w nurcie współczesnej pedeutologii. Zamieszczone artykuły wnoszą nowe treści zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, poszerzają zakres propozycji dla modyfikacji systemu kształcenia nauczycieli, uzyskiwania kwalifikacji niezbędnych z perspektywy ich funkcjonowania we współczesnej szkole, a także ich rozwoju, awansu zawodowego. Należy również podkreślić przydatność książki, dającą podstawę do sformułowania i wdrożenia działań innowacyjnych oraz naprawczych np. w odniesieniu do procesu kształcenia nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego.”

z recenzji dr hab. Joanny M. Łukasik, prof. UPWstęp

Edukacja i praca nauczyciela a ciągłość i zmiana – konteksty teoretyczno-metodologiczne

Edukacja i praca nauczyciela a ciągłość i zmiana –konteksty empiryczne

Archiwa