Przejdź do menu Przejdź do treści

11. WYZWANIA DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Seria: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 11

Redakcja: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac


Redakcja naukowa: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Anna Žilová, Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz Leszek Graniszewski, Piotr Kosiak, Mirosław Grewiński, Marek Klimek, Jerzy Krzyszkowski, Józef Młyński

Sekretarz serii: Ewelina Zdebska


„Niekwestionowaną wartością recenzowanej książki jest już sam wybór tematu epidemii jako wyzwania dla polityki społecznej i jej instytucji. Na uznanie zasługuje także bogactwo zagadnień i problemów podjętych w opracowaniu. Obok analizy istotnej kwestii nowych ryzyk socjalnych, znajdujemy tutaj analizę problemów samorządów terytorialnych oraz instytucji pomocy społecznej i pracowników.”

z recenzji prof. UJD dra hab. Jerzego Krzyszkowskiego

.

„Zawarte w publikacji opracowania posiadają swoistego rodzaju mądrość połączoną z intelektualną odwagą w pobudzaniu myślenia człowieka żyjącego w cieniu koronowirusa; człowieka, który nie chce być zagubionym w „nowej” rzeczywistości, ale tak ją kreować w „płynnym społeczeństwie” w skali macro i micro, by nie zagubić swojej tożsamości. Książkę tę w pełni polecam nie tylko pracownikom naukowo-badawczym, ale także pracownikom służb społecznych, studentom oraz wszystkim tym, którzy są zainteresowani analizowaną w niej problematyką.”

– z recenzji prof. APS dra hab. Adama SolakaWstęp

Archiwa