Przejdź do menu Przejdź do treści

12. WYBRANE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Seria: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 12

Redakcja: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński,
Ewelina Zdebska, Wojciech Glac


Redakcja naukowa: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Anna Žilová, Ireneusz M. Świtała,
Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła,
Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz,
Leszek Graniszewski, Piotr Kosiak, Joanna M. Łukasik, Mirosław Grewiński, Marek Klimek, Jerzy Krzyszkowski, Józef Młyński

Sekretarz serii: Ewelina Zdebska


„Autorzy rozdziałów ukazują różne perspektywy badawcze. Prezentują zarówno własne badania, jak i odwołują się do najnowszych badań, jakie przeprowadzono już w Polsce w okresie I fali pandemii oraz na świecie. W tej szerokiej perspektywie zwrócono uwagę zarówno na czynniki ryzyka, jak i czynniki chroniące, by na tej podstawie wskazać możliwe oddziaływania zaradcze przeciwko niekorzystnym zjawiskom społecznym, mającym fundamentalne znaczenie w poczuciu dobrostanu jednostek.
Celem opracowania wydaje się zatem nie tylko przybliżenie dotychczasowych badań nad radzeniem sobie w środowisku edukacyjnym w sytuacji COVID-19, ale przede wszystkim na bazie stawianej diagnozy, wskazanie implikacji dwojakiego rodzaju – adaptacji do doświadczanego kryzysu, jak również readaptacji po jego zakończeniu.”

z recenzji dr hab. Inetty Nowosad, prof. UZ

.

„Przedstawiona do recenzji monografia dotyczy aktualnych i współcześnie ważnych problemów edukacyjnych w sytuacji pandemii COVID-19. Zawiera istotne kwestie rozpatrywane interdyscyplinarnie, co znacznie wzbogaca ogląd podejmowanej problematyki dając odpowiedź na aktualne pytania dotyczące obecnej sytuacji oraz dynamicznych i trudnych do przewidzenia zmian, z jakimi musi zmagać się społeczeństwo na całym świecie stając w obliczu walki z pandemią koronowairusa. Dzięki aktualności treści i jednocześnie wysokim poziomie merytorycznym prezentowanych tekstów książka jest ważnym źródłem wiedzy, która może być adresowana do szerokiego kręgu odbiorców.”

– z recenzji dr hab. Małgorzaty KuśpitWstęp

Część I
Sytuacja rodziny, seniorów i osób bezdomnych w czasie pandemii koronawirusa

Część II
Wybrane formy wsparcia i wyzwania w kontekście pandemii koronawirusa

Część III
Krajowe i międzynarodowe doświadczenia walki z pandemią

Archiwa