Przejdź do menu Przejdź do treści

14. PRACA SOCJALNA W BEZPIECZEŃSTWIE SPOŁECZNYM. Myśleć – widzieć – działać

Seria: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 14

Józef Młyński


Redakcja naukowa: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda,
Leszek Graniszewski, Joanna M. Łukasik,
Mirosław Grewiński, Marek Klimek,
Jerzy Krzyszkowski, Józef Młyński,
Beata Ziębińska

Sekretarz serii: Ewelina Zdebska


„Przedstawiona mi do recenzji praca podejmuje ważną problematykę pracy socjalnej w kontekście ujęć teoretycznych, ale przede wszystkim w kontekście praktyki społecznej. Jest to zapewne dużym walorem tej publikacji, gdyż z badań naukowych, jak i z praktyki społecznej wiemy, że wielu pracownikom socjalnym, a na pewno studentom kierunków społecznych, brakuje wiedzy z zakresu metodyki pracy socjalnej. Praca jest wzbogacona licznymi rysunkami, rycinami i wykresami co lepiej wizualizuje niektóre wątki poruszane w opracowaniu. Na uwagę zasługuje dobre podbudowanie pracy źródłami i przypisami oraz literaturą naukową i metodyczną (…) Generalnie wysoko oceniam wartość i przydatność publikacji. Zgadzam się z Autorem opracowania, że „prezentowana praca może przyczynić się do lepszego zrozumienia ważnych terminów pracy socjalnej oraz pomóc czytelnikom łatwo poruszać się na różnych etapach postępowania metodycznego pracy socjalnej”. Książka na pewno powinna być dedykowana zarówno studentom, jak i czynnym pracownikom socjalnym, którzy pracują z odbiorcami pomocy społecznej.”

– z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Grewińskiego

.

„Publikacja jest oryginalna i twórcza. Stanowi wkład w rzeczywiste rozpoznanie problematyki bezpieczeństwa socjalnego i jego wpływu na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Należy zaznaczyć, iż prezentowane w książce badania dotyczące na przykład planowania i programowania pracy socjalnej, praktycznych sytuacji rozwiązywania problemów przez pracowników socjalnych posiadają mocne uzasadnienie, gdyż ta ważna tematyka wymaga powtarzalnych analiz. Bardzo ciekawe w publikacji są fragmenty (szczególnie rozdział dziewiąty), w których możemy zauważyć konkretne ludzkie problemy i sposoby (scenariusze) ich rozwiązania. Mimo, iż problematyka podejmowanych zagadnień nie została zapewne wyczerpana, to jest rzetelną podstawą, z której mogą korzystać zarówno teoretycy, jak i praktycy zajmujący się tą problematyką.”

-z recenzji prof. KAAFM dr hab. Moniki OstrowskiejWprowadzenie

Część I
Praca socjalna w teorii

Część II
Praktyczny wymiar pracy socjalnej w bezpieczeństwie społecznym
Etapy działania pracownika socjalnego w spotkaniu z klientem

Archiwa