Przejdź do menu Przejdź do treści

15. EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I MEDYCZNE KONTEKSTY W PERSPEKTYWIE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH

Seria: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 15

Redakcja: Anna Mirczak, Katarzyna Jagielska


Redakcja naukowa: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda,
Leszek Graniszewski, Joanna M. Łukasik,
Mirosław Grewiński, Marek Klimek,
Jerzy Krzyszkowski, Józef Młyński,
Beata Ziębińska

Sekretarz serii: Ewelina Zdebska


„Monografia ma charakter interdyscyplinarny i podejmuje ważne obecnie kwestie dając odpowiedź na aktualne pytania, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym (…). Książka zawiera zbiór artykułów, które dotyczą różnych problemów związanych z edukacją, funkcjonowaniem osób starszych we współczesnej rzeczywistości z uwzględnieniem aspektów medycznych, w tym sytuacji pandemii COVID-19, wykluczenia społecznego oraz mediów. Redaktorki wypracowały oryginalną formułę monografii, która dzięki różnorodności podejmowanej problematyki może być adresowana do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zarówno wychowaniem i działalnością dydaktyczną,
jak również dyscyplinami pokrewnymi”.”

z recenzji dr hab. Małgorzaty Kuśpit

.

„Złożona do recenzji wieloautorska monografia pod redakcją Anny Mirczak i Katarzyny Jagielskiej porusza edukacyjne, społeczne i medyczne aspekty przemian cywilizacyjnych. Wydaje się, że tematyka tej monografii jest wielowątkowa, co oddaje współczesny kontekst przemian cywilizacyjnych, łączący zagadnienia ogólnospołeczne, edukacyjne oraz medyczne. Z tego względu zasadnym jest ukazanie tej problematyki w jednym tomie. Zaprezentowane w monografii artykuły spełniają kryteria pracy naukowej i stanowią dobrą okazję do podjęcia dyskusji nad współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi w kontekście edukacyjnym, socjalnym i zdrowotnym w gronie prezentującym różne
dyscypliny i dziedziny naukowe.”

– z recenzji dr. hab. Grzegorza Grzybka, prof. URWstęp

Część I
Społeczno-edukacyjne wyzwania w perspektywie przemian cywilizacyjnych

Część II
Społeczno-medyczne wyzwania w perspektywie przemian demograficznych

Wiktoria Wieczorek, Jerzy Gąsowski, Barbara Gryglewska, Karolina Piotrowicz

Archiwa