Przejdź do menu Przejdź do treści

17. WAŻNE OBSZARY BADAWCZE W PEDAGOGICE

Seria: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych
i Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 17

Redakcja: Katarzyna Jagielska


Redakcja naukowa: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda,
Leszek Graniszewski, Joanna M. Łukasik,
Mirosław Grewiński, Marek Klimek,
Jerzy Krzyszkowski, Józef Młyński,
Beata Ziębińska

Sekretarz serii: Ewelina Zdebska


„Książka pod redakcją Katarzyny Jagielskiej stanowi zbiór interesujących i inspirujących zagadnień wartościowych dla eksplorowania i poszerzania pól naukowo-badawczych oraz priorytetowych dla pedagogicznego dyskursu. Aktualność tematyki poruszana w poszczególnych artykułach wynika z wrażliwości autorów na dynamikę zmian oraz wyłaniające się coraz to nowe perspektywy, konteksty czy potrzeby na rozpoznawanie bądź odczytywanie na nowo, znaczących dla rozwoju pedagogiki obszarów badawczych. Książka ta stanowi ważne uzupełnienie dotychczasowego dorobku pedagogiki w zakresie reinterpretacji oraz ponownego odczytania kategorii wyróżnionych przez autorów poszczególnych artykułów” – z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego.

„Opracowanie pod red. Katarzyny Jagielskiej wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnej pedagogiki. Podjęty dyskurs naukowy nad zaprezentowanymi zagadnieniami jest ważny i znaczący (…). Godny pochwały jest dobór artykułów, które rzeczywiście stanowią poważne wyzwanie edukacyjne dla wychowawców i rodziców (…). Recenzowana publikacja jest cenna od strony poznawczej i może być inspiracją dla wielu młodych badaczy pedagogów przy tworzeniu nowych projektów badawczych. Książka może być adresowana do rodziców oraz wychowawców, którym leży na sercu nie tylko dobro dzieci i młodzieży, ale też dobro własne (praca nad sobą, pogłębianie swoich kompetencji)” – z recenzji dr. hab. Bogdana Stańkowskiego, prof. AIKWstęp

Archiwa