Przejdź do menu Przejdź do treści

2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Seria: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 2

Redakcja:

Józefa Matejek, Norbert G. Pikuła


Redakcja naukowa:

Mirosław Szymański, Zbigniew Marek, Anna Zilowa, Adam Solak, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz

Sekretarz serii: Katarzyna Białożyt


„Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zarówno teoretyków jak i praktyków związanych z pomocą społeczną i pracą socjalną, a także studentów socjologii, pracy socjalnej i kierunków pedagogicznych z nadzieją, że lektura poszczególnych artykułów wzbogaci wiedzę Czytelników z zakresu pracy socjalnej oraz przyczyni się do refleksji nad nowymi możliwościami działania w obszarze pomocy społecznej. W poszczególnych artykułach, których autorzy są przedstawicielami różnych ośrodków akademickich z Polski oraz z zagranicy znajdziemy wybrane aspekty z zakresu pomocy i integracji społecznej dotyczące między innymi: roli ekosystemu w kształtowaniu bezpieczeństwa społecznego, problemu integracji młodzieży po wyjściu z placówek zastępczych, bezrobocia jako czynnika wpływającego na wielowymiarowe zubożenie jednostki, rozwoju alternatywnych form opieki i wychowania, a także kwestie wolontariatu jako formy pracy pomocowej, nową formułę uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej i opiekunka środowiskowa, jak również działania charytatywne Kościoła i jego wpływ na kształtowanie się pracy socjalnej.”Wstęp

Archiwa