Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykład szkoleniowy dla kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

W dniu 22 marca 2023 r. w ramach realizowanych od lat wykładów szkoleniowych dla kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego miało miejsce spotkanie z Prof. dr. hab. Bogusławem Śliwierskim, wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego i przedstawicielem Rady Doskonałości Naukowej.

Wydarzenie, składające się z części warsztatowej, wykładowej i konsultacji otworzył Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego dr hab. Prof. UP Norbert G. Pikuła. W spotkaniu uczestniczył również Prorektor ds. Nauki dr hab. Prof. UP Michał Rogoż.

Wymiana doświadczeń w obszarze realizacji stopni naukowych

Pierwsza część, obejmująca dyskusję, zarówno w zakresie awansów naukowych na różnych stopniach, procedury odwoławczej, jak i wielu tematów pokrewnych, pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy Profesorem wizytującym i zebranymi. Wieloma doświadczeniami obejmującymi kwestie naukowe podzielił się również Prorektor ds. Nauki dr hab. Prof. UP Michał Rogoż. Prof. dr hab. Bogusław Śliwierski podkreślił zasadność dobrego przygotowania, zarówno pod kątem realizacji pracy naukowej, jak i procesu recenzji oraz konsultacji podejmowanych tematów i wyników badań pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, spoglądających na daną tematykę z innego punktu widzenia.

Wykład Prof. dr. hab. Bogusława Śliwierskiego

Druga część wizyty obejmowała specjalistyczny wykład pt. „Odwołania”, którego tematyka związana z procesem awansu naukowego pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów była bardzo interesująca dla słuchaczy. Ta część obfitowała zarówno w informacje dotyczące procedur realizacji awansów naukowych, procedur odwoławczych, jak i w liczne stadia przypadków – ukazujących błędy proceduralne w nadawaniu stopni i tytułów. Rozjaśnione zostały wszelkie wątpliwości oraz, poprzez ukazane przykłady – osoby przygotowujące publikacje, prace, recenzje nabyły cenną wiedzę, która zaowocuje w przyszłości. Zachęcenie do realizacji tematów w grupach interdyscyplinarnych, a także podkreślenie wagi pracowników Instytutu, reprezentujących różne dyscypliny naukowe – pozostanie dla nas motywacją do kolejnych działań.

Panu Prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwierskiemu dziękujemy za przekazanie cennych informacji oraz życzymy samych sukcesów – na polu naukowym i organizacyjnym.

Archiwa