Przejdź do menu Przejdź do treści

Tydzień Ekonomii Społecznej 17-21 kwietnia 2023

Z przyjemnością informujemy, że wykładowcy Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie są zaangażowani w organizację Tygodnia Ekonomii Społecznej 2023. W ramach wydarzenia zorganizowano szereg inicjatyw, które zostały zaplanowane w dniach 17-21 kwietnia 2023 w krakowskich uczelniach i organizacjach.

Tydzień ekonomii społecznej to cykl wydarzeń dla studentów małopolskich uczelni, obejmujący warsztaty, seminaria, wizyty studyjne, debaty, projekcje filmowe, spacery, gry edukacyjne odbywające się również poza Krakowem. Inicjatywy mają za zadanie pokazać studentom czym jest socjoekonomia, nie tylko w teorii ale przede wszystkim w praktyce.

Tydzień Ekonomii Społecznej (ang. Social Economy Week) to inicjatywa promująca idee i praktyki związane z ekonomią społeczną. Jest to coroczne wydarzenie organizowane na całym świecie, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat potencjału ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych.

Podczas Tygodnia Ekonomii Społecznej organizowane są różne wydarzenia, na których eksperci i praktycy związani z ekonomią społeczną dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Cele Tygodnia Ekonomii Społecznej to m.in.:

  • zwiększenie świadomości na temat ekonomii społecznej i jej potencjału w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych,
  • propagowanie idei przedsiębiorczości społecznej i rozwoju ekonomii opartej na wartościach społecznych,
  • umocnienie relacji między przedsiębiorstwami społecznymi a innymi podmiotami, takimi jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, akademickie i biznesowe,
  • promowanie dobrych praktyk związanych z ekonomią społeczną i wymiana doświadczeń między różnymi krajami i regionami.

Tydzień Ekonomii Społecznej to ważne wydarzenie dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną, studentów, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz decydentów politycznych.

O inicjatywnie w serwisie: dla studenta I dla maturzysty.

Uczestnictwo studentów Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego UP w XIV Tygodniu Ekonomii Społecznej.

Archiwa