Przejdź do menu Przejdź do treści

Uczestnictwo naszych studentów w innowacyjnych działaniach streetworkingowych z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy

Dnia 24.04.2023 roku studenci Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z koordynatorem dr Katarzyną Gucwą-Porębską w ramach współpracy z Fundacją Ukryte Skrzydła wzięli udział w Festiwalu Zabaw Podwórkowych –  innowacyjnych działaniach streetworkingowych z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy. 

W świetle literatury nie można w sposób jednoznaczny zdefiniować zjawiska Dzieci Ulicy. Najczęściej jednak   „Dzieci ulicy” określane są jako „ dzieci poniżej 18 roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas żyją w środowisku ulicznym. Przenoszą się z miejsca na miejsce i mają swoje grupy rówieśnicze i inne kontakty. Są zameldowani pod adresem rodziców lub jakiejś instytucji socjalnej. Charakterystyczne jest to, że z rodzicami, przedstawicielami szkół i instytucji pomocy i służb socjalnych, które ponoszą za nie odpowiedzialność, dzieci te mają słaby kontakt lub nie mają go w ogóle” (A. Kurzeja, Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń, Kraków 2010, s. 13)

Według danych pochodzących z Międzynarodowego Raportu o Dzieciach Ulicy a cytowanych w Raporcie z socjologicznych badań terenowych zrealizowanych na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie pt. „Dzieci Ulicy” w 9 milionowej grupie dzieci żyjących w Polsce aż 1,2 miliona z nich to „dzieci ulicy” (Podane za: Dzieci ulicy. Raport z socjologicznych badań terenowych na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie, (red. B. Sierocka, M. Drewniak), Kraków 2009). Powyższe dane wskazują z jak poważnym problemem mamy do czynienia.

Dlatego tak ważne jest dla nas uwrażliwienie naszych studentów na potrzeby dzieci i młodzieży i praktyczne pokazanie nowego wymiaru pracy socjalnej wykorzystującej  metody pracy typu outreach  m.in. streetworkingu. Warto zaznaczyć, że Fundacja ukryte Skrzydła, jako jedyna w Krakowie, posiada Mobile School, czyli narzędzie wykorzystywane w pracy streetworkerów w różnych częściach świata. Dzięki wspaniałej współpracy nasi studenci mieli możliwość poznania wielu alternatyw spędzania czasu wolnego w przestrzeni ulicznej i bezpośrednio przeprowadzić szereg zabaw integracyjnych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dr Katarzyna Gucwa-Porębska
socjolog, pedagog opiekuńczo wychowawczy, trener kompetencji miękkich

„Niedopuszczalne są sytuacje, gdzie dziecko jest sierotą we własnym domu. Ogromne zaniedbania w wypełnianiu funkcji i  zadań rodziców powinny być poddane profesjonalnej diagnozie i działaniom interwencyjno- naprawczym, celem zminimalizowania negatywnych konsekwencji psychospołecznych w dorosłym życiu”.

Archiwa