Przejdź do menu Przejdź do treści

Ćwiczenia służb ratowniczych w Trzebini – MAYDAY 2023 z udziałem studentów i przedstawicieli Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych UKEN

W dniu 10 października 2023 w godzinach popołudniowych w m. Trzebinia odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych pod kryptonimem MAYDAY 2023. W działaniach terenowych aktywnie uczestniczyli studenci II roku zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele IZSS dr Anna Mirczak i dr Andrzej Kobiałka, którzy pełnili rolę niezależnych obserwatorów działań ratowniczych.

Głównym celem ćwiczeń była ocena i doskonalenie współpracy służb ratowniczych na obszarze powiatu chrzanowskiego podczas wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych. Skala działań, zaplanowany scenariusz zdarzenia oraz liczba zaangażowanych służb – ok. 700 osób w tym pozorantów, osób ćwiczących, obserwatorów, organizatorów, świadczą o profesjonalizacji i zaangażowaniu w realizację działań ratowniczych.

Zastosowane profesjonalne zestawy do pozoracji obrażeń wśród pozorantów dawały urealnioną wizję skalę problemów, wymuszając odpowiednią koordynację i wsparcie służb ratowniczych. Studenci zarządzania kryzysowego będąc w samym środku działań poprzez zaangażowanie, obserwację i realizację, doświadczali w jaki sposób działania praktyczne oraz właściwa koordynacja usprawnia zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Archiwa