Przejdź do menu Przejdź do treści

3. PROBLEMY I KWESTIE SPOŁECZNE

Seria: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 3

Redakcja:

Katarzyna Białożyt, Bogusław Ulijasz,
Maciej Soliński


Redakcja naukowa:

Mirosław Szymański, Zbigniew Marek,
Anna Žilová, Adam Solak, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz

Sekretarz serii: Katarzyna Białożyt


„W niniejszym opracowaniu zawarte zostały tezy dotyczące szeregu rozmaitych problemów i kwestii społecznych. Podejście teoretyczne miesza się z praktyką, bowiem gro z nich zawiera badania oraz wnioski. Należy podkreślić także zróżnicowanie tematyki – od alkoholizmu, biedy, bezrobocia, po subkultury dewiacyjne, narkomanię czy sekty destrukcyjne. Autorzy dokonują pogłębionej analizy podjętych kwestii oraz proponują szereg sposobów, aby móc im przeciwdziałać. Poprzez zestawienie ze sobą teorii i praktyki możliwym staje się szersze spojrzenie i zrozumienie problemów, które stają się przyczyną degradacji współczesnego człowieka.”Wstęp

Archiwa