Przejdź do menu Przejdź do treści

4. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORAZ WIELOWYMIAROWOŚĆ EDUKACJI I PRACY

Seria: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 4

Redakcja: Józefa Matejek, Katarzyna Białożyt


Redakcja naukowa:

Mirosław Szymański, Zbigniew Marek, Anna Žilová, Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz

Sekretarz serii: Katarzyna Białożyt


„Niniejsze opracowanie prezentuje przemyślenia teoretyków – naukowców oraz praktyków z zakresu szeroko rozumianej pracy i edukacji. Istotnym zakresem prezentowanych treści będzie tu analiza pracy socjalnej w odniesieniu do różnych grup i problemów. W poszczególnych artykułach jest mowa o pracy socjalnej skierowanej do rodzin w sytuacji kryzysowej, organizowaniu społeczności lokalnych, pracy opiekuńczo-wychowawczej w domach dziecka, poradnictwie zawodowym, pracach społecznie użytecznych czy wolontariacie, jako specyficznej formie pracy. Rozdział pierwszy kończy opracowanie dotyczące problematyki marginalizacji Romów. Wszystkie te rozważania wnoszą cenne informacje zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zajmujących się szeroko pojętym aspektem pracy w życiu człowieka, zwłaszcza pracy socjalnej. Rozdział drugi dotyczy aktywizacji, rynku pracy i uwarunkowań prawnych w odniesieniu do osób chorych i niepełnosprawnych. Obszary te stanowią swoiste wyzwanie w dzisiejszym
świecie, uwzględniające reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych i chorych.”Wstęp

Pracownik socjalny a rynek pracy

Osoby chore i niepełnosprawne – aktywizacja, rynek pracy, uwarunkowania prawne

Praca w aspekcie polityki społecznej, oświatowej i pedagogiki szkolnej

Komunikat z konferencji

Archiwa