Przejdź do menu Przejdź do treści

8. WIELOWYMIAROWOŚĆ RESOCJALIZACJI OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE

Seria: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 8

Redakcja: Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł


Redakcja naukowa:

Mirosław Szymański, Zbigniew Marek,
Anna Žilová, Ireneusz M. Świtała,
Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła,
Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz
Władysław P. Wlaźlak

Sekretarz serii: Katarzyna Białożyt


„Celem monografii Wielowymiarowość resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, zredagowanej przez Sylwestra Bębasa, Katarzynę Jagielską i Ryszarda Kozioła, jest podjęcie debaty oraz wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojętego problemu niedostosowania społecznego. Przedstawiona publikacja jest zapisem zebranej wiedzy, refleksji i wniosków wielu autorów, którzy – wykorzystując posiadane kompetencje naukowe – dzielą się swoją wiedzą. Pragniemy, aby publikacja była pogłębioną eksploracją kluczowych zadań i problemów badawczych związanych z resocjalizacją i niedostosowaniem społecznym w obliczu wielowątkowych procesów wynikających ze zmian społecznych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania w niniejszym opracowaniu uczyniliśmy problemy wielkowymiarowości, niedostosowania społecznego oraz perspektyw i zagrożeń związanych z resocjalizacją. Całość opracowania stanowi zbiór tekstów, zawartych w dwóch częściach.”Wprowadzenie

Perspektywy i zagrożenia resocjalizacji

Niedostosowani społecznie jako kategoria zagrożona wykluczeniem

Archiwa