Przejdź do menu Przejdź do treści

9. INTEGRACJA SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Seria: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 9

Redakcja: Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł


Redakcja naukowa:

Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek,
Anna Žilová, Ireneusz M. Świtała,
Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła,
Małgorzata Duda, Bogusław Ulijasz
Władysław P. Wlaźlak

Sekretarz serii: Katarzyna Gucwa-Porębska


„Książka oddana do rąk czytelników pt. Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, pod redakcją naukową Sylwestra Bębasa, Katarzyny Jagielskiej, Ryszarda Kozioła, stanowi zbiór studiów teoretycznych, badań empirycznych, ekspertyz, analiz krytycznych i rozwiązań metodycznych. Praca jako całość w sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz kwestie bezpieczeństwa i integracji w społeczeństwie wielokulturowym.
W opracowaniu znalazły się prace przygotowane przez szerokie spektrum osób reprezentujących zarówno świat nauki, jak również praktyków zajmujących się na co dzień opieką, wychowaniem i rehabilitacją. Publikacja ma zatem
charakter interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, iż problematyka przedstawiona w niniejszym opracowaniu stanie się inspiracją dla dalszych poszukiwań wspólnych obszarów współpracy, badań naukowych.”Wprowadzenie

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych

Ku bezpieczeństwu i integracji w społeczeństwie wielokulturowym

Archiwa