Przejdź do menu Przejdź do treści

Erasmus +

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

  • Realizuje politykę współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji Uczelni.
  • Zapewnia profesjonalną obsługę programów mobilności akademickiej, takich jak ERASMUS+, PO WER (wyjazdy studentów na studia i praktyki), FSS, CEEPUS, DAAD, V4 oraz stypendiów i staży dla studentów w ramach oferty stypendialnej Rządu RP i NAWA.
  • Podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności Uczelni na arenie międzynarodowej.
  • Przyczynia się do rozwoju sieci kontaktów z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, będącymi potencjalnymi partnerami wspólnych przedsięwzięć i międzynarodowych projektów.
  • Współtworzy strategię umiędzynarodowienia.

Więcej informacji na stronie:

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Archiwa