Przejdź do menu Przejdź do treści

Kandydat


Instytut prowadzi rekrutację na studia na kierunkach: Praca socjalna, Zarządzanie, Zarządzanie w służbach społecznych oraz Turystyka i rekreacja – zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim.

W ofercie edukacyjnej znajdują się również studia licencjackie na kierunku Zarządzanie kryzysowe. W ramach studiów II stopnia Instytut oferuje kierunek Zarządzanie ochroną środowiska.

Wszystkie kierunki są prowadzone trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Instytut prowadzi również, na mocy Zgód Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2 semestry) oraz Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (2 semestry).

Dodatkową formą edukacji są studia podyplomowe na kierunkach Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej oraz Metodyka i metodologia pracy socjalnej, odpowiadające na zapotrzebowanie płynące z rynku pracy oraz jednostek z obszaru spraw społecznych.


Studia licencjackie (I stopnia)


Studia magisterskie (II stopnia)


Specjalizacje


Studia podyplomowe


Jesteś ciekaw jak wygląda studiowanie w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych? Zapraszamy na social media Instytutu, kół naukowych, wydawnictw i organizowanych inicjatyw

Zobacz co słychać w Instytucie

u członków Kół Naukowych

oraz u studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Archiwum wpisów:

Ulotka 2024

Relacja z Dnia Otwartego 2023

Oferta w „telegraficznym skrócie”

Informacje o studiach I i II stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 można znaleźć w artykule w serwisie LinkedIn.

Przeczytaj o naszej ofercie edukacyjnej na portalu Dla Studenta / Dla Maturzysty

Archiwa