Przejdź do menu Przejdź do treści

KOŁO NAUKOWE ANIMACJI I WOLONTARIATU

Koło Naukowe Animacji i Wolontariatuzapraszamy do wspólnej przygody !

Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu I zrzesza około 20 studentów z kierunków praca socjalna, zarządzanie w służbach społecznych i zarządzanie kryzysowe. Koło powstało dzięki połączeniu sił dwóch kół naukowych funkcjonujących w Instytucie: Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej (które zostało założone w 2010 roku) oraz Koła Naukowego Wolontariatu.

Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu:

 • zajmuje się badaniem i promowaniem działań społecznych, wolontariatu oraz animacji społecznej jako narzędzi służących do poprawy jakości życia w społecznościach lokalnych,
 • celem Koła jest rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji społecznej oraz wolontariatu, a także prowadzenie działań edukacyjnych i społecznych na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnych.
 • członkowie Koła organizują różnego rodzaju akcje i projekty społeczne, angażując w nie mieszkańców lokalnych społeczności oraz wolontariuszy,
 • przykładowe działania Koła to organizowanie wolontariatu, warsztatów z zakresu animacji społecznej, kampanii społecznych czy akcji charytatywnych.

Jeśli odpowiesz twierdząco chociaż na jedno z poniższych pytań – czekamy właśnie na Ciebie!

 • Czy chciałbyś pomagać innym?
 • Czy interesujesz się działaniami społecznymi i chcesz mieć wpływ na poprawę życia w społeczności?
 • Czy masz czas i chęci, aby angażować się w wolontariat?
 • Czy chcesz zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności, rozwijać się jako osoba?
 • Czy chcesz poznać nowych ludzi i zbudować relacje z osobami o podobnych wartościach?
 • Czy chcesz mieć poczucie spełnienia i satysfakcji z robienia czegoś dobrego dla innych?
 • Czy chcesz przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej?
 • Czy chcesz poznać różne dziedziny życia i pomagać w różnych projektach?
 • Czy chcesz wzbogacić swoje CV i być bardziej atrakcyjnym dla pracodawców?
 • Czy chcesz po prostu poczuć się potrzebny i zrobić coś pożytecznego dla innych?

Ciekawe projekty i wspaniali ludzie!

W ciągu 13 lat działalności koło zrzeszało blisko 300 członków. Byliśmy laureatami trzech nagród:

 1. I miejsce w przeglądzie kół naukowych UP (2011 rok)
 2. I miejsce w festiwalu studenckich kół naukowych UP (2017 rok)
 3. III miejsce w festiwalu studenckich kół naukowych UP (2019 rok)

Nasze cele:

 1. Propagowanie wiedzy o pracy socjalnej i służbach społecznych;
 2. Prowadzenie działalności badawczej w ww. zakresie;
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień studentów Uniwersytetu Pedagogicznego
  w Krakowie;
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki społecznej, form spędzania czasu wolnego, działalności kulturowo- sportowej;
 5. Aktywizacja społeczności lokalnej;
 6. Tworzenie warunków kontaktów ze środowiskiem lokalnym;
 7. Działalność na rzecz rozwoju kompetencji i wiedzy w dziedzinie prawa pomocy społecznej;
 8. Działalność na rzecz rozwoju kompetencji i wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej;
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Gdzie nas znajdziesz?

Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu to nie tylko studenci, ale i również nauczyciele akademiccy którzy angażują się w organizowane przez studentów przedsięwzięcia. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzeba!

Dołącz do nas na Facebooku 🙂

Realizujemy swoje cele przez:

 1. Organizację spotkań dyskusyjnych;
 2. Organizację seminariów problemowych;
 3. Organizację prelekcji, wykładów, prezentacji, referaty;
 4. Prezentacje filmów, programów dydaktycznych, stron internetowych;
 5. Prowadzenie strony internetowej Koła i profili w mediach społecznościowych;
 6. Współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi;
 7. Udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących pracy socjalnej i innych dziedzin powiązanych;
 8. Organizację konferencji i wydarzeń naukowych;
 9. Realizację projektów naukowych;
 10. Organizowanie konkursów w zakresie pracy socjalnej, służb społecznych, polityki społecznej i pokrewnych;
 11. Organizowanie happeningów  i imprez (charytatywnych, kulturalnych, sportowych
  i innych).

Nasz Zespół

Opiekunowie

Opiekunami naukowymi koła naukowego są: dr Ewelina Zdebska i dr Józefa Matejek.

Archiwa