Przejdź do menu Przejdź do treści

Labor et Educatio – numer 7/2019

Labor et Educatio to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się w formie rocznika. Numer 7 został wydany w 2019 roku i skupia artykuły, wyniki badań oraz recenzje z zakresu zmian zachodzących w edukacji. Liczne doświadczenia, różne sposoby przekształceń w edukacji, zarówno indywidualnej, jak i grupowej oraz pomysły z kraju i zza granicy stanowią podstawę do refleksji nad kierunkami zmian w edukacji, wynikającymi również z tendencji społeczno-technologicznych. Autorzy zwracają również szczególną uwagę na „lifelong education”, czyli kwestie związane z edukacją przez całe życie, w tym edukację seniorów.

Od 2018 roku czasopismo jest wydawane w języku angielskim. Streszczenia i słowa kluczowe są publikowane w języku polskim. Zachęcamy do lektury poszczególnych artykułów, umieszczonych na największej w Polsce platformie skupiającej czasopisma naukowe. Wystarczy kliknąć w odnośnik (przekierowanie może trwać kilka sekund).

Archiwa