Przejdź do menu Przejdź do treści

Laboratorium Twórczości UP – cele i zadania

Koło Naukowe Laboratorium Twórczości zostało założone w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zrzesza studentów różnych kierunków, którzy poprzez tworzenie różnych projektów artystycznych, prowadzą działalność profilaktyczną i pomocową zgodnie z maksymą: „bądź kreatywny na co dzień”.

Celami statutowymi koła są następujące zadania:

 • Kształtowanie oraz szerokie rozwijanie osobowości młodych ludzi poprzez działalność społeczną i artystyczną;
 • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym: organizowanie szkoleń i warsztatów, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, odbywanie praktyk zawodowych, wszelka inna działalność, mająca na celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i twórczej aktywności;
 • Współpraca z wszelkimi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie szerzenia działalności twórczej i pomocy społecznej;
 • Podejmowanie działań pomocowych, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej;
 • Współpraca z organizacjami studenckimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą;
 • Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie konferencji i dyskusji poruszających problemy społeczne, propagujących kreatywne myślenie i działanie w obrębie pomocy społecznej;
 • Pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej, doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych, kreatywności poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, kursach i obozach naukowych;
 • Poznawanie i analizowanie problemów społecznych w oparciu o materiały dydaktyczne- twórcze działania, filmy, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, spotkania z przedstawicielami różnych instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej;
 • Organizacje programów profilaktycznych skoncentrowanych m.in. na rozwijaniu twórczego myślenia i działania;
 • Organizacja twórczych projektów edukacyjnych skierowanych m.in. do społeczności lokalnych, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Opracowywanie wyników przeprowadzonych badań i ich publikacje.

Projekty, warsztaty, spotkania, prelekcje… i wiele, wiele innych w roku 2022!

Projekt SPACJA

Na szczególną uwagę zasługuje projekt Spacja, w którym Koło wraz z Kołem Artystyczno-Naukowym Instytutu Malarstwa i Edukacji UP i Zamkiem Królewskim na Wawelu zorganizowało warsztaty artystyczno-malarskie oraz zwiedzanie Zbrojowni na Wawelu dla podopiecznych Fundacji Ukryte Skrzydła (dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym). Warsztaty podzielone były na dwie części. W pierwszej uczestnicy zostali oprowadzeni po Zbrojowni, gdzie mogli poszerzyć wiedzę na tematy zbrojne oraz usłyszeć wiele ciekawostek z tej dziedziny. Kolejno w drugiej części uczestnicy wzięli udział w zajęciach artystycznych dotyczących szkicowania, gdzie pod okiem studentów z Wydziału Sztuki nauczyli się podstaw szkicowania martwej natury.

Warsztaty andrzejkowe i mikołajkowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Kolejną ważną inicjatywę, którą podjęli studenci Koła Naukowego Laboratorium Twórczości, była międzypokoleniowa integracja osób starszych, poprzez zorganizowanie warsztatów Andrzejkowych i Mikołajkowych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego.

Było to spotkanie, w którym seniorzy i studenci przez wspólną zabawę wymieniali swoje doświadczenia z zakresu kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. W profilaktyce zjawiska samotności i osamotnienia podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, studenci Koła wraz z partnerami przygotowali piękne kartki świąteczne, które zawierały życzenia wraz z imiennym podpisem twórcy.

Warsztaty bożonarodzeniowe z Laboratorium Twórczości

Jasełka w Klubie Wersalik, należącym do Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Studenci Koła dbają także o integrację z kadrą naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, czego praktycznym wyrazem było zorganizowanie wspólnych Jasełek w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewu kolęd, by kolejno, w odpowiednich charakteryzacjach studenci i wykładowcy na czele z Dyrektorem dr. hab. prof. UP Norbertem G. Pikułą wcielić się w role teatralne przedstawiając scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka.  

Konferencje i badania naukowe

 Koło Naukowe Laboratorium Twórczości prowadzi także działalność naukowo-badawczą uczestnicząc w różnych konferencjach takich jak: Praca socjalna w służbie człowieka” czy Międzynarodowej Konferencji „Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla edukacji”, które odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzą także samodzielne badania naukowe, których zwieńczeniem była publikacja naukowa pt. „PRACA SOCJALNA W OBLICZU PANDEMII COVID-19 wyzwaniem dla polityki społecznej TEORIA-PRAKTYKA-WYZWANIA”, która została opublikowana w książce pt. „Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań”. Publikacja ukazała się pod redakcją dr. hab. prof. UP Józefa Młyńskiego, dr Eweliny Zdebskiej i dr hab. prof. UP Beaty Ziębińskiej.

Pamiętając, że nie samą pracą człowiek żyje, choćby i nawet była pasją, studenci Koła, regularnie organizują studenckie spotkania integracyjne, którym towarzyszy taniec, śpiew, gry planszowe, film i pogadanki edukacyjne.

Archiwa