Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Dominika Sozańska

dr Dominika Sozańska

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

dominika.sozanska@up.krakow.pl

tel: 12 662 7960

pok: 209, os. Stalowe 17

Dr Sozańska ukończyła studia socjologiczne w 2001 w Instytucie Socjologii UJ. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie również w IS UJ. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Kubiaka. W 2004 Ukończyła Studium Pedagogicznego UJ i uzyskanie uprawnień nauczycielskich. W 2016/2017 ukończyła roczne Studium Filozofii i Teologii w   organizowanego przez Fundację „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” działającą przy Kolegium Filozoficzno-Eologicznym Polskiej Prowincji OO> Dominikanów w Krakowie.

Prowadzone kursy i przedmioty

Socjologia ogólna praca socjalna, wstęp do socjologii zarządzanie w służbach społecznych, antropologia kulturowa,
socjologia wychowania, socjologia rodziny (ćwiczenia), filozofia i etyka zarządzanie w służbach społecznych, profilaktyka wykluczenia i marginalizacji społecznej, etyka w służbach publicznych.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe dr Sozańskiej obejmują polskie i zagraniczne partie polityczne ze szczególnym uwzględnieniem socjaldemokracji i chadecji, katolicką naukę społeczną oraz związki doktryn politycznych z modelami polityki społecznej,. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej  oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

2019 organizacja wystawy: „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918” w Krakowie”  Instytut Pileckiego, Otwarcie wystawy 09.05,  Partnerzy: Instytut Spraw Społecznych UP, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Pełnione funkcje

Od  2020 Pełnomocnik ds. Programu ERASMUS +

 2019-2022  doradca do spraw rozwoju kompetencji  studenta w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Uczelnia najwyższej  jakości    UP to the TOP” – Zadanie nr 13 Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych    „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”,  nr POWR.03.05.00-00-Z221/17, projekt jest rozpisany na trzy lata 2019/2020, 2020/2021, (edycje już zrealizowane) i 2021/2022

Od stycznia 2015 do 31 sierpnia  2017 Wicedyrektor ds. Dydaktyki Instytutu Pracy Socjalnej UP (do końca kadencji)

Wybrane publikacje

2021 Dominika Sozańska Beata Ziębińska,  Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku.   Konserwatyzm i katolicka myśl społeczna, Kraków: Libron

2020 Dominika Sozańska Jakość a wartość życia : nowe wyzwanie dla polityki społecznej (2020) w:  Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej : wybrane zagadnienia, Marek Klimek, Ireneusz Świtała (red.) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2019 Dominika Sozańska Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia, monografia autorska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

 2015 Dominika Sozańska, Norbert Pikuła,  Uniwersalizm pracy ludzkiej, Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 1, s. 37-44

2013  Dominika Sozańska Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, „LABOR et EDUCATIO”, Rocznik naukowy Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie   1/2013

2012 Dominika Sozańska Tradsi w wielkim mieście.  Uczestnicy Mszy w Krakowie – portret środowiska, w: Józef Baniak (red.) RELIGIA I KOŚCIÓŁ W DEMOKRATYCZNYM SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM W POLSCE: MIĘDZY LOSEM A WYBOREM, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2011 Dominika Sozańska Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, seria: Rejony Humanistyki

Zainteresowania

życie i twórczość JRR Tolkiena, turystyka górska oraz fotografia