Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Katarzyna Białożyt-Wielonek

dr Katarzyna Białożyt-Wielonek

Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

katarzyna.bialozyt-wielonek@up.krakow.pl

tel: 12 662 7958

pok: 208, os. Stalowe 17

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, magister pedagogiki ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, licencjat pracy socjalnej.
Ukończona Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Ukończony kursu opiekuna osób starszych
Odbyte Szkolenie z zakresu elementów poradnictwa rodzinnego oraz Szkolenie z zakresu poznawania systemu rodzinnego.

Prowadzone kursy i przedmioty

pedagogika społeczna, gerontologia, historia pracy socjalnej, praca społeczno-oświatowa z dorosłymi, projekt socjalny, nowe metody w pracy socjalnej, pedagogika pracy, praca kulturalno-oświatowa w placówkach pomocy społecznej, praca z rodziną wieloproblemową

Zainteresowania badawcze

edukacja osób starszych, seniorzy na rynku pracy, gerontologiczna praca socjalna

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

 • członek międzynarodowego zespołu realizującego projekt MOB4APP -Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, nr 2020-IT01-KA202-008400 (okres realizacji: 01.01.2020-31.10.2022);
 • wykonawca w projekcie „Starzejemy się w dobrym stylu” finansowanym ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).
 • współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych – Klub Samopomocy;
 • współpraca z Fundacją NIE WIDZĄC PRZESZKÓD

Pełnione funkcje

 • Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (od 01.10.2022)
 • Sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( od 12.10.2020)
 • Sekretarz rocznika naukowego „Labor et Educatio” (od 01.10.2013)
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ( od 01.10.2020)
 • Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział Kraków (od 01.10.2020)
 • Polski przedstawiciel w Doctoral and Early Career Network –World Education Resarch Association (2017-2020)
 • Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (19.12.2017-03.09.2020).
 • Sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej (01.10.2013-30.12.2015).
 • Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (01.10.2017-30.09.2022)

Wybrane publikacje

Produktywność osób starszych – czy produktywny jest tylko aktywny zawodowo senior?

Obszary niepewności w pracy nauczyciela z perspektywy emerytowanych nauczycielek

Aktywność edukacyjna kobiet w wieku 90+

Aktywność społeczna słuchaczek uniwersytetów trzeciego wieku – wybrane aspekty

Wyzwania i trudności w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

Zainteresowania

wędrówki górskie