Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Katarzyna Jagielska

dr Katarzyna Jagielska

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

katarzyna.jagielska@up.krakow.pl

tel: 12 662 7958

pok: 208, os. Stalowe 17

Doktor nauk fizycznych (2009), doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2019). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk; ukończyła także studia podyplomowe „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne”, „Zarządzanie oświatą” oraz „Trendwatching and Future Studies”, a także Szkołę Tutorów, Szkołę Coachów i szkolenia: Gamifikacja w edukacji, Design Thinking, Storytelling, Case Study

Prowadzone kursy i przedmioty

trening interpersonalny, podstawy marketingu, Public Relations, podstawy samokształcenia

Zainteresowania badawcze

kompetencje pedagogiczne nauczycieli na starcie, planowanie karier edukacyjno-zawodowych pokolenia Z, rynek pracy, kompetencje przyszłości, nierówności społeczne i edukacyjne, awans społeczno-zawodowy, jakość życia i potrzeby seniorów

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna we Fryburgu, Uniwersytet Szawelski, LUMSA, Uniwersytet Karola w Pradze, KatolickieUniwersytet w Eichstaett-Ingolstadt, Uniwersytet w Toronto

Instytucje w Polsce: Urząd Miasta Krakowa, Katolickie Centrum Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Katolickie Liceum Montessori, British International School, Stowarzyszenie MANKO.

Projekty naukowe:

  • „Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse” finansowany przez European Association of Schools of Social Work (2014-2016).
  • „Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”)”, projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu dr Sławomir Trusz (INoW); wykonawca w projekcie: dr Katarzyna Jagielska -Nr projektu 2012/05/D/HS6/03350.
  • “Cardiovascular ischemic injury regeneration using Wharton Jelly as unlimited therapeutic stem cells source” (CIRCULATE) (STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015, od 2018)
  • DigiCare country finansowany przezGerman Federal Ministry of Education and Research (BMBF) (FOM 01DS19034, 2019 – 2020)
  • Potrzeby egzystencjalne osób starszych zamieszkujących Kraków (W/VI/117/SZ/48/2019) (2019-2021)

Inne projekty:

  • „Kompetentny nauczycieli-mistrz i wychowawca” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-KN22/18; od 2019 – nadal)
  • Interdyscyplinarne Centrum Studiów Zaawansowanych – projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” (członek zespołu) (0020/1/SDU/2018/18, 2019)

Pełnione funkcje

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2020-2023)
Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2020-2023)
Członek komisji ds. realizacji programu IDUB (od 2022)
Ekspert programu ramowego Horyzont Europa (EX2021D470608)
Członek komitetu programowego European Conference for Social Work Research (od 2016)
Członek zespołu redakcyjnego International Journal of Education, Culture and Society (2575-3460, marzec 2019 – marzec 2021) oraz IDE-Online Journal (International Dialogues on Education: Past and Present) (ISSN 2198-5944) (od 2020)

Wybrane publikacje

Jagielska K., Jakość życia emerytowanych nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2020, ISBN: 978-83-8095-898-2.

Jagielska, K., Ważne obszary badawcze w pedagogice, Kraków: SCRIPTUM, 2022, ISBN: 978-83-66812-84-0.

Pikuła, N.G., Jagielska, K., Łukasik, J.M., Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2020 ISBN: 978-83-66812-01-7.

Jagielska K., Autorytet nauczyciela w opinii studentów studiów nauczycielskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia” 2021, Vol. 34, nr 4.

Pikuła, N.G., Łukasik, J.M., Jagielska, K., Religiosity among retired teachers, Rocznik Teologiczny, LXIII – z. 3/2021 (s. 1069-1087). DOI: 10.36124/rt.2021.36.

Łukasik J.M., Jagielska K., Mróz A., Koperna P., Creative Competence of Young People in the Perspective of Sustainable Development, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia” 2021, Vol. 34, nr 2, s. 65-81.

Łukasik, J.M., Jagielska K., Mróz A., Koperna P., Znaczenie kompetencji diagnostycznych nauczyciela dla rozwoju uczniów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2020, nr 5, (s. 17-25), ISSN: 0552-2188.

Jagielska K., Postawy osób starszych wobec starości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia – Psychologia” 2020, nr 1 (33), (s. 165-175), ISSN: 0867-2040, e-ISSN: 2449-8521.

Jagielska, K., Ocena relacji społecznych w rodzinie a jakość życia emerytowanych nauczycieli, „Przegląd Pedagogiczny” 2019, nr 2 (s. 349-364), ISSN 1897-6557.

Zainteresowania

podróże, książki, gry planszowe, sztuka