Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Marek Klimek

dr hab. prof. UKEN Marek  Klimek

Kierownik Katedry Polityki Społecznej w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych

marek.klimek@up.krakow.pl

tel: 12 662 79 60

pok: 210, os. Stalowe 17

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (magister socjologii w 2000r., doktor socjologii w 2005 roku). Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2014). Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej (UMCS w Lublinie, 2008r.). Przez wiele lat związany z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (adiunkt, kierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych). Obecnie profesor uczelnii kierownik Katedry Polityki Społecznej. Autor kilkudziesięciu publikacji (monografie, artykuły) głównie z zakresu samorządu terytorialnego, socjologii, politologii, polityki społecznej i pomocy społecznej. Organizator 10 konferencji naukowych.

Prowadzone kursy i przedmioty

administracja publiczna; podstawy organizacji i zarządzania; polityka społeczna; usługi społeczne; organizacja i zarządzanie w usługach społecznych; finansowanie w pomocy społecznej; samorząd terytorialny i polityka lokalna; seminaria licencjackie i magisterskie.

Zainteresowania badawcze

Politologia, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, społeczeństwo obywatelskie, polityka społeczna, pomoc społeczna, prawa człowieka.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Aktywna współpraca z wieloma organami administracji publicznej. Wieloletni dyrektor jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (DPS, PCPR). Aktywnie współpracuje z III sektorem. Zainicjował powstanie kilku organizacji pozarządowych. Koordynator opracowania wielu programów strategicznych w obszarze pomocy społecznej. Współpraca naukowa z wieloma uczelniami wyższymi. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (EFS).

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wybrane publikacje

Zainteresowania

Turystyka krajowa i zagraniczna (miłośnik Chorwacji), sport, film, muzyka, książki.