Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Norbert G. Pikuła

dr hab. prof. UKEN Norbert G.  Pikuła

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych

Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

norbert.pikula@up.krakow.pl

tel: kontakt przez Sekretariat: 12 662 79 50

pok: 112, os. Stalowe 17

Otrzymał  tytuł Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Państwowego w Tyraspolu z siedzibą w Kiszyniowie Mołdawia (2017) oraz  Doctor Honoris Causa Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajła Kociubinskiego, Ukraina (2021).
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2019). Doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja (2011).

Prowadzone kursy i przedmioty

gerontologia, podstawy gerontologii społecznej, socjologia rodziny, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie

Zainteresowania badawcze

Prowadzi badania dotyczące poczucia sensu życia osób starszych i ich potrzeb egzystencjalnych, a także osób starszych na rynku pracy w zakresie: pracy, rozwoju zawodowego, kariery zawodowej oraz rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorem 5 monografii autorskich, 1 współautorskiej, 30 monografii pod redakcją naukową i ponad 130 artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych w kraju i za granicą.
Absolwent kilku kierunków studiów podyplomowych z obszaru spraw społecznych i zarządzania:
– Master of Business Administration (MBA),
– Zarządzanie – Przywództwo i Coaching,
– Geriatria i opieka długoterminowa,
– Zarządzanie i Organizacja Pomocy Społecznej,
– Oligofrenopedagogika.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Realizował projekty naukowe: Aging and Social Care for Elderly people in Canada (finansowany przez Government of Canada, ICCS file number 632-1-008.); Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse (finansowany przez European Association of Schools of Social Work; DNPBiE.6120- 90/14). Był także wykonawcą w projekcie Culture and leadership at educational organizations and organizations for social work (finansowany przez Fundusz „Naukowe Badania” Uniwersytetu św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii, Bułgaria). Aktualnie jest wykonawcą w grantach Cardiovascular ischemic injury regeneration using Wharton Jelly as unlimited therapeutic stem cells source (CIRCULATE, Strategmed2/265761/10/NCBR/2015, od 2018), DigiCare country (finansowany przez German Federal Ministry of Education and Research, BMBF, 2019–2021) oraz Potrzeby egzystencjalne osób starszych zamieszkujących Kraków (W/VI/11/SZ/48/2019).

Pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych oraz Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, w którym w kadencji na lata 2020–2023 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Zarządu Głównego PTP, a także Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Oddziale w Krakowie. Ponadto jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma Labor et Educatio oraz cyklicznej serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego UP (BISSIZP). Współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (UTW).

Przedstawiciel Polski w International Association of Educators.

Wybrane publikacje

Znaczenie pracy zawodowej dla osób po 60. roku życia

Czynniki różnicujące przebieg kariery zawodowej kobiet i mężczyzn – z perspektywy osób starszych

Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych

Rola seniorów w budowaniu tożsamości narodowej osób mieszkających na obczyźnie

Edukacja seniorów do użytkowania nowych technologii. Nowe wyzwania dla polityki społecznej

Teleopieka jako forma wsparcia opiekunów osób starszych

Zainteresowania

kulinaria, podróże, przyroda, rozwój osobisty