Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada interesariuszy

Interesariusze zewnętrzni Instytutu – Instytucje współpracujące z Instytutem w ramach prowadzonych kierunków studiów: pracy socjalnej, zarządzania w służbach społecznych oraz zarządzania kryzysowego.

Obszary współpracy pomiędzy Instytutem a instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury:

 • powołanie Rady Interesariuszy,
 • stworzenie stałej listy współpracy,organizacja i przebieg praktyk studenckich,
 • przygotowanie i realizacja projektów socjalnych,
 • obszary i możliwości współpracy między instytucjami a ISS.

RADA INTERESARIUSZY:

 1. Kurator Okręgowy
 2. Zastępca Kuratora Okręgowego
 3. Stowarzyszenie Tęcza
 4. Funkcjonariusz ZK
 5. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych, Kraków , ul. Rozrywka 1
 6. MOPS Kraków
 7. Ośrodek Kultury Kraków NH, Klub Wersalik
 8. Fundacja Promień Nadziei
 9. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
 10. Kierownik działu penitencjarnego, Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie
 11. DPS im. L i A. Helclów, Kraków
 12. DPS, Ul. Krakowska 55, Kraków
 13. DPS Kraków, ul. Babińskiego
 14. Kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego, DPS Batowice
 15. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie *

Archiwa