Przejdź do menu Przejdź do treści

Koła naukowe

W Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych istnieją jednostki skupiające osoby kreatywne i zaangażowane zarówno w życie społeczne, jak i naukowe. Są to studenckie koła naukowe, realizujące wiele interesujących projektów i mające możliwość ubiegania się dofinansowanie inicjatyw – naukowych, społecznych, organizacyjnych i in.

Koła naukowe to organizacje studenckie skupiające się na badaniach naukowych, rozwijaniu zainteresowań oraz wspieraniu kariery studentów na uniwersytetach. Każde koło naukowe koncentruje się na określonej dziedzinie. W przypadku kół skupiających społeczność Instytutu są to obszary społeczne. Znaczna część instytutowej społeczności jest zaangażowana w realizację wydarzeń w oparciu o wolontariat. Studenci nabywają kompetencje z obszaru wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji projektów. Są one niezbędne na rynku pracy.

Współpraca z wieloma jednostkami administracji publicznej, samorządowej i podmiotów prywatnych sprzyja budowaniu relacji, poznawaniu specyfiki danych organizacji i firm. Zdobyte doświadczenie w realizowanych przez koła projektach, wielokrotnie owocuje już w trakcie studiów – nasza społeczność rozpoczyna pracę zawodową już w trakcie studiów.

Członkowie kół naukowych pracują razem na badaniach naukowych i społecznych, zbierając dane i analizując wyniki. Mogą też organizować konferencje, seminaria, warsztaty, wykłady i debaty naukowe, na których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Koła naukowe na uniwersytetach są ważne dla studentów, ponieważ pozwalają im na zdobycie doświadczenia w badaniach naukowych, rozwijanie umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia oraz nawiązywanie kontaktów z innymi studentami i naukowcami. Mogą też pomóc w zdobyciu doświadczenia w organizowaniu wydarzeń naukowych i włączeniu się w aktywność społeczności społecznej i akademickiej.

Archiwa