Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

Plany studiów 2023/2024:

Studia I stopnia – licencjackie

Studia II stopnia – magisterskie


Plany studiów 2022/2023:


Plany studiów 2021/2022:

PRACA SOCJALNA STOPNIA I STACJONARNIE 2021-2022

PRACA SOCJALNA STOPNIA I NIESTACJONARNIE 2021-2022

PRACA SOCJALNA STOPNIA II STACJONARNIE 2021-2022

PRACA SOCJALNA STOPNIA II NIESTACJONARNIE 2021-2022

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH STOPNIA I STACJONARNIE 2021-2022

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH STOPNIA I NIESTACJONARNE 2021-2022


Plany studiów 2020/2021:

Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia, 2020/2021 (otwórz)

Praca socjalna, studia niestacjonarne, I stopnia, 2020/2021 (otwórz) 

Praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia, 2020/2021 (otwórz) 

Praca socjalna, studia niestacjonarne II stopnia, 2020/2021 (otwórz) 


Plany studiów 2020/2021:

Zarządzanie w służbach społecznych, studia stacjonarne I stopnia, 2020/2021 (otwórz) 

Zarządzanie w służbach społecznych, studia niestacjonarne I stopnia, 2020/2021 (otwórz) 


Plany studiów 2019/2020:

Praca socjalna, studia stacjonarne I-go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Praca socjalna, studia stacjonarne II- go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Praca socjalna, studia niestacjonarne I-go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Praca socjalna, studnia niestacjonarne II-go stopnia, 2019/2020 (otwórz) 

Plany studiów wszystkich kierunków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni

Archiwa