Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki

Kierunki: praca socjalna, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie w służbach społecznych

KIEROWNIK PRAKTYK:
dr Ewelina Zdebska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KIEROWNIKA PRAKTYK
– kierunek praca socjalna studia stacjonarne:

dr Katarzyna Gucwa-Porębska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KIEROWNIKA PRAKTYK
– kierunek zarządzanie w służbach społecznych
:
dr Dominika Sozańska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KIEROWNIKA PRAKTYK
– kierunek zarządzanie kryzysowe
:
dr Andrzej Kobiałka

Opiekunowie praktyk na kierunku: Turystyka i rekreacja

dr Anna Delekta

dr Anna Kolasińska

dr Magdalena Kwiek (członek zespołu dydaktycznego)

Opiekun praktyk na kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

dr Mariusz Czternastek


Współpraca Instytutu z jednostkami zewnętrznymi w kontekście możliwości zatrudnienia już w trakcie studiów

Co gwarantują praktyki?

  • Rozwój umiejętności praktycznych: Tego typu programy studiów często koncentrują się na nabywaniu i rozwijaniu umiejętności praktycznych. Praca nad rzeczywistymi projektami daje studentom możliwość zastosowania teorii na praktyce i zrozumienia, jak te koncepcje działają w prawdziwym świecie.
  • Doświadczenie zawodowe: Praca nad projektami, szczególnie tymi realizowanymi dla zewnętrznych instytucji, daje studentom cenne doświadczenie zawodowe. To może być bardzo atrakcyjne dla potencjalnych pracodawców i dać przewagę w procesie szukania pracy po ukończeniu studiów.
  • Networking: Współpraca z zewnętrznymi instytucjami daje studentom możliwość nawiązania kontaktów w swojej dziedzinie. Te relacje mogą być niezmiernie wartościowe, zwłaszcza podczas poszukiwania pracy lub dalszego rozwoju zawodowego.
  • Zrozumienie rynku pracy: Praca nad rzeczywistymi projektami daje studentom wgląd w to, czego można się spodziewać po rynku pracy w ich dziedzinie. Mogą zrozumieć, jakie są aktualne wyzwania i wymagania w ich branży.
  • Wpływ społeczny: Praca nad projektami socjalnymi może być bardzo satysfakcjonująca. Daje studentom możliwość wpływania na świat wokół nich i przyczyniania się do pozytywnych zmian społecznych.
  • Zrozumienie i rozwijanie zespołowych umiejętności pracy: Współpraca nad projektami nauczy studentów, jak efektywnie pracować w zespołach, zarządzać konfliktami i efektywnie komunikować się. Są to kluczowe umiejętności, które są wysoko cenione w wielu różnych zawodach.

Archiwa