Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie kryzysowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowej
 • Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowych

Dla kogo jest ten kierunek ?

Kierunek zarządzanie kryzysowe to idealny wybór dla osób z pasją do reagowania na sytuacje nadzwyczajne. Studia te przygotowują do skutecznego zarządzania w trudnych warunkach, niezależnie od obszaru zawodowego. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz gotowy/a na profesjonalne działanie w sytuacjach kryzysowych, ratując życie i mienie oraz wspierając społeczności w trudnych czasach.

Studiując zarządzanie kryzysowe:

 • poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem, mechanizmami zarządzania kryzysowego oraz podejmowaniem interwencji kryzysowej;
 • zdobędziesz umiejętności projektowania oddziaływań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów;
 • poznasz zasady realizacji projektów obejmujących rozpoznawanie zagrożeń oraz będziesz wiedział jak prowadzić postępowania w przypadku osób narażonych lub znajdujących się w kryzysie;
 • wykształcisz umiejętności skutecznego reagowania na pojawienie się sytuacji kryzysowych, dzięki czemu będziesz potrafił projektować działania interwencyjne i udzielać wsparcia w oparciu o znane mechanizmy funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej;
 • poznasz algorytmy postępowania w zarządzaniu kryzysem, co da Ci możliwość zaprojektowania działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania sytuacjom kryzysowym;
 • wykształcisz kompetencje społeczne w zakresie przygotowania do tworzenia i uczestnictwa w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nimi;
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą projektowania i kierowania działaniami interwencyjnymi uwzględniającymi odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządzania.

Dlaczego warto studiować zarządzanie kryzysowe:

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • uczestniczyć w nowoczesnym kierunku będącym odpowiedzią na zmiany następujące na współczesnym rynku pracy;
 • brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków;
 • poznać podstawy informatyki oraz umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w kierowaniu i prowadzeniu działań społecznych;
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez m.in. uczestnictwo w kołach naukowych;
 • uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także występować na nich w roli prelegenta;
 • brać czynny udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych eventów współorganizowanych przez Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych;
 • realizować praktyki studenckie w wielu interesujących organizacjach, które przygotowują do pracy w różnych instytucjach;
 • uczestniczyć w programie wymiany studentów ERASMUS+.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • strukturach kryzysowych jednostek administracji publicznej;
 • w służbach mundurowych;
 • w służbach celnych;
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • centrach zarządzania kryzysowego;
 • agencjach bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • służbach ochrony państwa;
 • w komórkach organizacyjnych i firmach ochrony osób i mienia;
 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • w innych placówkach, instytucjach czy agendach Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej o optymalizacji bezpieczeństwa społecznego w środowisku lokalnym. Polecamy artykuł naukowy na ten temat.

Zapoznaj się również z artykułem umieszczonym na portalu Dla Studenta I Dla Maturzysty.

Archiwa