Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie ochroną środowiska

Studia stacjonarne i niestacjonarne, trwają 2 lata (4 semestry)

Specjalność:

 • Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
 • Ochrona środowiska w polityce społecznej

Dla kogo jest ten kierunek ?

Kierunek Zarządzanie Ochroną Środowiska jest idealny dla tych, którzy pragną połączyć swoją pasję do ochrony środowiska z umiejętnościami zarządczymi. Jeśli troszczysz się o przyszłość planety i chcesz mieć realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, to właśnie ten kierunek jest dla Ciebie. Przekształć swoje zainteresowania w profesję, zdobywając zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem, nauk o ochronie przyrody, ekologii przemysłowej oraz polityki ekologicznej. Po ukończeniu studiów będziesz gotowy do pracy jako ekspert ds. ochrony środowiska w różnych sektorach, wdrażając innowacyjne rozwiązania i podejmując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Studiując zarządzanie ochroną środowiska:

 • masz możliwość zgłębiania interdyscyplinarnych aspektów zarządzania zasobami środowiska oraz ochrony jego komponentów;
 • rozwiniesz umiejętności menedżerskie i przywódcze w kontekście dbałości o środowisko naturalne;
 • poznasz innowacyjne metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu projektami ochrony środowiska;
 • masz możliwość uczestniczenia w praktykach w różnorodnych instytucjach, od administracji rządowej po organizacje pozarządowe i firmy prywatne;
 • będziesz miał możliwość prezentowania własnych pomysłów i badań na konferencjach naukowych przed międzynarodową publicznością;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności przydatne do pracy w obszarach związanych z ochroną środowiska oraz zarządzaniem zasobami przyrody.

Dlaczego warto studiować zarządzanie ochroną środowiska:

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • uczestniczyć w pasjonujących zajęciach prowadzonych przez doświadczonych profesjonalistów z obszaru zarządzania oraz praktyków z różnych dziedzin społecznych;
 • odkryć sekrety wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami społecznymi;
 • aktywnie angażować się w organizację konferencji naukowych i prezentować swoje pomysły oraz badania przed międzynarodową publicznością;
 • odbywać praktyki w różnorodnych organizacjach, co pozwoli Ci zdobyć cenne doświadczenie i przygotować się do pracy w różnych instytucjach społecznych;
 • wziąć udział w programie wymiany studenckiej ERASMUS+, co otworzy przed Tobą możliwość poznawania kultur innych krajów i poszerzania horyzontów.
Społeczeństwo i środowisko – dwie składowe, wpływające na jakość życia każdego człowieka. instytut spraw społecznych i zdrowia publicznego uniwersytetu pedagogicznego

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • służbach ochrony środowiska;
 • organach administracji na różnych szczeblach;
 • administracji parków narodowych i krajobrazowych;
 • firmach konsultingowych;
 • biurach planowania przestrzennego i projektów;
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej;
 • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem.

Kierunek studiów objęty patronatem honorowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Łącz pasję z profesją: Zarządzanie Ochroną Środowiska – studia magisterskie pod patronatem NFOŚiGW

Archiwa