Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie w służbach społecznych

Studia stacjonarne
i niestacjonarne, trwają 2 lata
(4 semestry)

Specjalności:

 • aktywizacja i readaptacja społeczna
 • zarządzanie kryzysem w rodzinie
 • zarządzanie kryzysowe i profilaktyka społeczna

Dla kogo jest ten kierunek ?

Studia magisterskie z zarządzania w służbach społecznych to doskonały wybór dla osób, które pragną działać na rzecz społeczności i włączyć się w tworzenie pozytywnych zmian w życiu innych ludzi. Jeśli masz w sobie pasję do pomagania i chcesz rozwijać umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania organizacjami społecznymi, to ten kierunek jest dla Ciebie stworzony.

Studiując zarządzanie w służbach społecznych:

 • przygotuj się na innowacyjny i przyszłościowy kierunek studiów, który rozwija umiejętności przywódcze, zarządzania zasobami ludzkimi oraz kompetencje miękkie;
 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z obszaru zagadnień społecznych, organizacji i zarządzania, co pozwoli Ci skutecznie funkcjonować w różnorodnych instytucjach społecznych;
 • rozwiniesz liczne umiejętności potrzebne do realizacji zadań menadżerskich i liderowania jednostek służb społecznych, włączając w to budowę planów strategicznych, operacyjnych oraz dokumentów strategicznych;
 • nauczysz się wykorzystywać kompetencje administracyjne oraz nowoczesne technologie w pracy zawodowej;
 • rozwinięte umiejętności zarządzania zespołem pracowników i jednostkami organizacyjnymi pozwolą Ci skutecznie kierować zespołem oraz realizować cele organizacji;
 • zdobędziesz kompetencje do pracy w sytuacjach kryzysowych i zarządzania stresem, co będzie niezbędne w dynamicznym środowisku służb społecznych;
 • będziesz gotowy/gotowa do pełnienia roli menadżera/lidera w organizacjach społecznych, działających w obszarach pokrewnych do rządowych i samorządowych jednostek służb społecznych.

Dlaczego warto studiować zarządzanie w służbach społecznych:

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • brać udział w inspirujących zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów z obszaru zarządzania i praktyków z szeroko pojętej sfery społecznej;
 • poznać tajniki wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami społecznymi;
 • aktywnie uczestniczyć w organizacji konferencji naukowych oraz prezentować swoje pomysły i badania przed międzynarodową publicznością;
 • realizować praktyki w różnorodnych organizacjach, co pozwoli Ci zdobyć cenne doświadczenie i przygotować się do pracy w różnych instytucjach społecznych;
 • wziąć udział w programie wymiany studenckiej ERASMUS+, dzięki któremu będziesz mógł/mogła poznawać kultury innych krajów i poszerzać swoje horyzonty.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Specjalność: aktywizacja i readaptacja społeczna

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej;
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie;
 • ośrodkach pomocy społecznej;
 • centrach usług społecznych;
 • instytucjach/organizacjach rządowych i pozarządowych.

Specjalność: zarządzanie kryzysem w rodzinie

Absolwent może podjąć pracę m.in. jako menadżer/koordynator do pracy w różnych instytucjach/placówkach/organizacjach związanych z:

 • polityką prorodzinną i poradnictwem rodzinnym;
 • pieczą zastępczą;
 • polityką prosenioralną;
 • opieką nad dzieckiem do lat trzech;
 • ochroną zdrowia;
 • pracą z osobami uzależnionymi.

Specjalność: zarządzanie kryzysowe i profilaktyka

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • różnych instytucjach pomocy społecznej;
 • w organach administracji rządowej;
 • w organach administracji samorządowej;
 • organizacjach pozarządowych;
 • służbach mundurowych.

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (magister) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Archiwa