Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie w służbach społecznych– opiekunowie i starostowie

studia II stopnia

Zarządzanie w służbach społecznych: studia magisterskie, rok 1

Starosta

Opiekun: dr Mariusz Czternastek

Zarządzanie w służbach społecznych: studia magisterskie, rok 2

Starosta:

Opiekun: mgr Marcin Kęska

Zarządzanie w służbach społecznych: studia magisterskie, rok 1

Starosta:

Opiekun: dr Stanisława Jung-Konstanty

Zarządzanie w służbach społecznych: studia magisterskie, rok 2

Starosta:

Opiekun: dr Krzysztof Chaczko

Archiwa