Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie w służbach społecznych

Studia stacjonarne i niestacjonarne, trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności:

 • Asystentura medyczna
 • Ubezpieczenia społeczne

Dla kogo jest ten kierunek ?

Kierunek zarządzanie w służbach społecznych to idealna droga dla tych, którzy pragną angażować się w pomoc społeczną i przyczyniać się do poprawy życia innych. Jeśli masz w sobie pasję do działania na rzecz społeczności lokalnych oraz chcesz zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania organizacjami społecznymi, to te studia są dla Ciebie. Przygotują Cię one do profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w instytucjach społecznych oraz do planowania i realizacji różnorodnych działań.

Studiując zarządzanie w służbach społecznych:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu polityki społecznej, psychologii, zarządzania, prawa, pedagogiki czy socjologii, umożliwiającą zrozumienie i analizę procesów funkcjonowania instytucji służb społecznych, opartych na ich wartościach, historii, prawie i funkcjonalności;
 • zrozumiesz mechanizmy ekonomiczne i administracyjne wpływające na działanie służb społecznych oraz ich kompetencje i zadania;
 • zdobędziesz umiejętność rozpoznawania potrzeb społecznych jednostek i grup oraz dostosowywania odpowiednich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych;
 • poznasz wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych oraz zasad i norm badań naukowych;
 • nabędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań w ramach służb społecznych, włączając w to ocenę ryzyka i zachowań społecznych, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz ewaluację działań pomocowych;
 • zdobędziesz umiejętności zarządzania zespołem profesjonalnym oraz rozwiązywania sporów;
 • uzyskasz kompetencje społeczne w zakresie współpracy z klientami służb społecznych, zwłaszcza z osobami niesamodzielnymi, oraz w kreowaniu zdolności interakcyjnych między członkami zespołu pracy.

Dlaczego warto studiować zarządzanie w służbach społecznych:,

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • uczestniczyć w nowoczesnym kierunku będącym odpowiedzią na zmiany następujące na współczesnym rynku pracy;
 • brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków;
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez m.in. uczestnictwo w kołach naukowych;
 • uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także występować na nich w roli prelegenta;
 • brać czynny udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych eventów współorganizowanych przez Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych;
 • realizować praktyki studenckie w wielu interesujących organizacjach;
 • uczestniczyć w programie wymiany studentów ERASMUS+.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Absolwent może podjąć pracę w:

 • organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej;
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej;
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej;
 • jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ);
 • we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia publicznych i prywatnych, z zakresie obsługi administracyjnej i formalnej;
 • może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Przeczytaj Dlaczego warto studiować zarządzanie w służbach społecznych? – na portalu Dla Studenta I Dla Maturzysty.

Archiwa