Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół Badawczy Europejskie Szlaki Kulturowe. Przestrzeń-historia-dziedzictwo kulturowe i religijne

dr Franciszek Mróz – kierownik zespołu badawczego

dr Robert Faracik

dr Anna Kolasińska

dr Monika Noviello

dr Matylda Siwek

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska 

prof. Alfred Krogmann – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze,

Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dr Łukasz Mróz – Dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy.

Archiwa