Przejdź do menu Przejdź do treści

IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej: 20-25 marca 2023

Mamy przyjemność zaprosić na organizowane przez pracowników Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego wydarzenia w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej. Tydzień Pracy Socjalnej odbywa się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej a hybrydowa forma pozwoli na uczestnictwo osób z całej Polski.

PoMOC czy MOC pomagania Działalność Studenckich Kół Naukowych

W ramach wydarzenia zaplanowano Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Sieciujące Koła Naukowe, w ramach którego poprowadzone zostaną obrady w bloku zatytułowanym PoMOC czy MOC pomagania Działalność studenckich kół naukowych. Występy przedstawicieli kół naukowych z całej Polski są zaplanowane na 20 marca 2023 w godzinach 10:00-14:00. Blok odbędzie się w formie online, w trybie otwartym – zachęcamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Program wystąpień znajduje się poniżej.

Link do spotkania na platformie Ms Teams.

Moderatorem tej części jest dr Ewelina Zdebska, pracownik Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, kierownik zespołu Pomoc i wsparcie osób niesamodzielnych w ramach projektu naukowo-badawczego „Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Mentoring jako aktywizacyjna forma oddziaływań probacyjnych na rzecz osadzonych i ich rodzin doświadczających izolacji penitencjarnej

Kolejnym blokiem tematycznym jest Mentoring jako aktywizacyjna forma oddziaływań probacyjnych na rzecz osadzonych i ich rodzin doświadczających izolacji penitencjarnej, zaplanowany w formie stacjonarnej w budynku Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego w Krakowie na Osiedlu Stalowym 17 w dniu 21. marca 2023 w godzinach 10:00-12:00. W ramach spotkania zaproszone zostały Agnieszka Szeliga -Żywioł: Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja oraz Paulina Bąbol – pedagog resocjalizacyjny, mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, fotograf z którymi można będzie wymienić doświadczenia, a także porozmawiać na tematy towarzyszące.

Moderatorem tej części jest dr Katarzyna Gucwa- Porębska, pracownik Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, koordynator ds. naukowo- badawczych w obszarze readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej.

Wystawa (NIE) ROZŁĄCZONE WIĘZI

IX Ogólnopolskiemu Tygodniowi Pracy Socjalnej będzie towarzyszyć wystawa prac Pauliny Bąboł pt. (NIE) ROZŁĄCZONE WIĘZI. Wystawa składa się z kilkunastu fotografii. Każde ze zdjęć zostało wykonane na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie oraz zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach podczas widzeń rodzinnych w ramach programu KONTAKT realizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Fotografie przedstawiają wyjątkowe chwile spotkań osadzonego rodzica z dzieckiem w murach więzienia.

Wystawa będzie udostępniona w przestrzeni Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego w terminie 21.03.2023 -10.04.2023.

Zachęcamy do uczestnictwa!


Program Ogólnopolskiego Seminarium Sieciującego Koła Naukowe

Link do spotkania na platformie Ms Teams.

10.00

Rozpoczęcie seminarium, przywitanie gości dr Ewelina Zdebska, dr Józefa Matejek

10.05- 10.20

dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM, Prezes PSSPS – Wprowadzenie

10.20-10.35

dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Wprowadzenie

10.30- 11.00

dr hab. Marek Klimek, prof. UP – Wykład wprowadzający do seminarium

Wystąpienia przedstawicieli Kół Naukowych

11.00-11.15

Dorota Nowak, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UPJPII,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Tytuł wystąpienia: Działalność Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UPJPII

11.15-11.30

Sara Aleksandra Polita, Koło Naukowe Badań Społecznych, Akademia
Nauk Stosowanych w Łomży.
Tytuł wystąpienia: Działalność Koła Naukowego Badań Społecznych w zakresie podejmowanych inicjatyw

11.30-11.45

Laura Trelewicz, Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Kreatywni”, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Tytuł wystąpienia: Studencka działalność w Kole Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

11.45-12.00

Katarzyna Kasprzycka, Studenckie Koło Naukowe Pracowników
Socjalnych, Uniwersytet Opolski.
Tytuł wystąpienia: Działalność Koła Naukowego Pracowników Socjalnych Uniwersytetu Opolskiego

12.00-12.15

Daniel Zając, Koło Naukowe Pracowników Socjalnych Uniwersytetu
Opolskiego, Uniwersytet Opolski.
Tytuł wystąpienia: Studencie Pracy Socjalnej — Ty też to potrafisz!

12.15-12.30

Marcin Klemenz, Koło Naukowe Pracowników Socjalnych, Uniwersytet Opolski.
Tytuł wystąpienia: Włóczęgostwo jako problem społeczny

12.30–12.45

Klaudia Szewczyk, Natalia Musiał, Paulina Gawińska, Jakub Łach, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
Tytuł wystąpienia: Działalność Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej, działającego przy Katedrze Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

12.45-13.00

Agnieszka Wadoń, Wiktoria Adamek, Koło Naukowe Laboratorium
Twórczości UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Tytuł wystąpienia: Zawsze na czasie z kreatywnością –działalność Laboratorium Twórczości

13.00-13.15

Natalia Królik, Studenckie Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Tytuł wystąpienia: Mamy moc pomagania – działalność Koła Naukowego Animacji i Wolontariatu UP w Krakowie

13.15- 13.30

Podsumowanie i zakończenie seminarium


Materiały informacyjne:

Zaproszenie dla Kół Naukowych

Harmonogram IX Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej. Tydzień Pracy Socjalnej

Program Ogólnopolskiego Seminarium Sieciującego Koła Naukowe

Archiwa