Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykładowcy

dr prof. UKEN Marek Banach

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

marek.banach@up.krakow.pl

dr Katarzyna Białożyt-Wielonek

Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

katarzyna.bialozyt-wielonek@up.krakow.pl

mgr Karol Bożek

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-9350-9719

karol.bozek@up.krakow.pl

dr Krzysztof Chaczko

Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych

Katedra Polityki Społecznej

ORCID: 0000-0003-1506-1394

krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

dr Mariusz Czternastek

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

mariusz.czternastek@up.krakow.pl

dr Anna Delekta

Kierownik studenckich praktyk zawodowych

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

anna.delekta@up.krakow.pl

mgr Wojciech Glac

Katedra Polityki Społecznej

wojciech.glac@up.krakow.pl

mgr inż. Marcin Grobelak

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

marcin.grobelak1@up.krakow.pl

dr Katarzyna Jagielska

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

katarzyna.jagielska@up.krakow.pl

dr Karolina Jarosz

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

karolina.jarosz@up.krakow.pl

mgr Marcin Kęska

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

marcin.keska@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Marek Klimek

Kierownik Katedry Polityki Społecznej w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych

marek.klimek@up.krakow.pl

dr Andrzej Kobiałka

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

andrzej.kobialka@up.krakow.pl

dr Anna Kolasińska

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-6990-0128

anna.kolasinska@up.krakow.pl

prof. dr hab. Olena Kovalenko

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

olena.kovalenko@up.krakow.pl

dr prof. UKEN Józefa Matejek

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

jozefa.matejek@up.krakow.pl

dr n.med. Anna Mirczak

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

anna.mirczak@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Józef Młyński

Kierownik Katedry Zarządzania i Pracy Socjalnej

jozef.mlynski@up.krakow.pl

dr Bogumiła Olejnik

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

bogumila.olejnik@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Norbert G. Pikuła

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych

Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

norbert.pikula@up.krakow.pl

dr Renata Rettinger

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

renata.rettinger@up.krakow.pl

dr Karina Rożek

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

karina.rozek@up.krakow.pl

mgr Agnieszka Serczyk

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

dr Matylda Siwek

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0002-0487-1263

matylda.siwek@up.krakow.pl

dr Dominika Sozańska

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

dominika.sozanska@up.krakow.pl

dr Agnieszka Tajak-Bobek

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

agnieszka.tajak-bobek@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Beata Ziębińska

Kierownik Katedry Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

beata.ziebinska@up.krakow.pl