Przejdź do menu Przejdź do treści

Eksperci zewnętrzni

bryg. mgr inż. Marek Chwała

Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

prof. dr. hab. Valentin Constantinov

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (Ion Creangă State Pedagogical University)

st. kpt. dr Artur Luzar

Strażak, ratownik medyczny, pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

mgr Izabela Woźniak

Funkcjonariusz Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

dr hab. prof. UP Bartłomiej Zdaniuk

Ambasador RP w Republice Senegalu

Nauczyciel akademicki w Katedrze Polityki Społecznej ISSZP UP w latach 2022-2023