Przejdź do menu Przejdź do treści

Profesorowie wizytujący

PROF. MARFRED CASSENS

Uniwerytet Inglostadt, Niemcy

Wykład szkoleniowy dla kadry naukowej w roku akademickim 2019/2020


PROF. REMIGIUS BUBNYS

Uniwersytet Szawelski, Litwa

 • Wykład w roku akademickim 2019/2020:
  Edukacja całożyciowa, metodologia badań w pracy socjalnej.
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. CHARLS CZARNOWSKI

Uniwersytet w Ottawie, Kanada

 • Wykład w roku akademickim 2018/2019:
  Pomoc społeczna na przykładzie wybranych krajów Ameryki Południowej
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. FOLCO CIMAGALLI

Lumsa University, Rzym

 • Wykład w roku akademickim 2017/2018:
  Polityka społeczna UE
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. DR HAB. LARYSA LUKIANOVA

Ukraińska Akademia Nauk, Kijów

 • Wykład w roku akademickim 2016/2017:
  Oświata dorosłych w UE i na Ukrainie
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. BOŻYDARA KRIWIRADEWA

Uniwersytet w Sofii

 • Wykład w roku akademickim 2015/2016:
  Funkcjonowanie instytucji interwencji kryzysowej w Bułgarii
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. MICHAŁ KASPRZAK

Ryerson University of Toronto, Kanada

 • Wykład w roku akademickim 2015/2016:
  History of Social Work in Canada
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. GABRIELA PAWLUS-KASPRZAK

University of Toronto, Kanada

 • Wykład w roku akademickim 2015/2016:
  Problems and Social Issues in Canada
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. BOŻYDARA KRIWIRADEWA

Uniwersytet w Sofii, Bułgaria

 • Wykład w roku akademickim 2015/2016:
  Funkcjonowanie instytucji interwencji kryzysowej w Bułgarii
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

PROF. VALENTY CONSTANTINOV

The Academy of Sciences of Moldova, Moldawia

 • Wykłady w roku akademickim 2015/2016:
  Problemy i kwestie społeczne w Mołdawii.
  Praca socjalna w Mołdawii.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej

PROF. VALENTY CONSTANTINOV

The Academy of Sciences of Moldova, Moldova

 • Wykłady w roku akademickim 2014/2015
  Problems and social issues in Moldova.
  Social Work in Moldova.
  History of Social Work in Moldova.
  Social situation of the elderly people in Moldova.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej

PROF. ANNA BYSZEWSKI

University of Ottawa, Kanada

 • Wykłady w roku akademickim 2014/2015:
  Health issues for seniors: assessment approach and management.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej

PROF. DR HAB. NELLA NYCHKALO

Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina

 • Wykłady w roku akademickim 2014/2015:
  Problemy i kwestie społeczne na Ukrainie.
  Praca socjalna na Ukrainie.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej.

PROF. MICHAŁ KASPRZAK

Ryerson University of Toronto, Kanada

 • Wykłady w roku akademickim 2013/2014:
  The system of social assistance in Canada.
  Wages, Working conditions and restructuring in Ontario’s Social Work profession.
  Social and economic justice, human rights and peace.
  The Emergence of Social Work in Toronto.
  Class and Community in Canadian Welfare Work, 1933 – 1960.
  Contesting the neoliberal agenda.
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

Archiwa