Przejdź do menu Przejdź do treści

NOWOŚCI

Wykaz najnowszej literatury


Polityka Społeczna ( Firlit- Fesnak G. red.)
Pomoc społeczna ( Bojanowska E., Chaczko K. i inni)
Lokalne organizacje społeczne
Prawo socjalne 30 wykładów
Praca socjalna w środowisku i dla środowiska
Psychoterapia dzieci i młodzieży T. 1,2
Przemoc instytucjonalna wobec dzieci
Psychologia osobowości
Samotność osób dorosłych
Wielkie problemy geriatryczne
Edukacja Zdrowotna
Zdrowie publiczne
Autyzm u dzieci
Przemoc instytucjonalna wobec dzieci
Placówki opiekuńczo-wychowawcze ( Kolankiewicz M.)
Patologie społeczne i problemy społeczne

Archiwa