Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykłady dla kadry

Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowo-dydaktycznej, realizowane są zarówno w celu wymiany doświadczeń, jak i dyskusji nad bieżącymi tematami z zakresu spraw społecznych, zarządzania i zdrowia publicznego. Spotkania pracowników ze specjalistami różnych dziedzin podczas wykładów, prelekcji i seminariów – stanowią, wielokrotnie, początek realizacji wielu projektów społecznych.

prof. dr hab. Bogusław Śliwierski

Uniwersytet Łódzki, przedstawiciel Rady Doskonałości Naukowej


dr Przemysław Ligenza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • prelekcja w sprawie rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sektora finansów publicznych, firm prywatnych) (rok akademicki 2021/2022)

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Uniwersytet w Białymstoku

  • wykład dla pracowników w ramach cyklu wykładów naukowych (rok akademicki 2019/2020)

prof. dr hab. Mirosław Grewiński

Uczelnia Korczaka w Warszawie

  • seminarium naukowe pt. 30-lecie obrad Okrągłego Stołu – 30-lecie rozpoczęcia reformy pomocy społecznej (rok akademicki 2018/2019)

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Uniwersytet Opolski

  • wykład dla pracowników w ramach cyklu wykładów naukowych (rok akademicki 2017/2018)

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Uniwersytet Warszawski

  • wykład dla pracowników Instytutu o metodzie indywidualnego przypadku (rok akademicki 2016/2017)

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  • seria wykładów dotyczących awansów pracowników naukowych (rok akademicki 2015/2016)
  • cykl warsztatów edukacyjnych, poruszających m.in. tematykę awansów naukowych, kreatywności w podejściu do prowadzonych badań naukowych, z uwzględnieniem ich transdyscyplinarności, a także istotnych zmian w systemie walidowania umiejętności (rok akademicki 2014/2015)

dr Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

  • wykład dla studentów i pracowników (rok akademicki 2013/2014)

Archiwa