Przejdź do menu Przejdź do treści

KOŁO NAUKOWE ANIMACJI I WOLONTARIATU – PROJEKTY

Projekty, warsztaty, spotkania, prelekcje… i wiele, wiele innych!

Mikołajkowa zbiórka prezentów na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

Na zdjęciu nasza studentka, członkini Koła – wolontariuszka Paulina w akcji, w sklepie przy ul. Witosa w Krakowie.

I Nowohucki Turniej Piłki Nożnej na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

Turniej organizowany będzie przez Koło Naukowe Animacji  i Wolontariatu działające w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci oraz przez szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz oraz  Rada Dzielnicy XVIII w Krakowie.  Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2023 roku (w niedzielę) w godzinach 9:00 – 16:00. Będzie nie tylko wydarzeniem sportowym, ale również spotkaniem się całych rodzin w trakcie towarzyszących animacji i zabaw, okazją do szerzenia idei opieki hospicyjnej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin poprzez zbiórkę środków pieniężnych na powyższy cel. 

Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych

W obszarze naukowego działania członków Koła na szczególną uwagę zasługuje organizacja konferencji, seminariów, spotkań oraz prezentacji projektów socjalnych między innymi:

  • 7.05.2014r. konferencja „Twarze bezdomności” – organizator Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej oraz Instytut Pracy Socjalnej
  • 29-30.05.2014r.  organizacja sekcji studenckiej podczas międzynarodowej konferencji naukowej ,,Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje.” oraz wygłoszenie referatów przez studentów z Koła naukowego
  • 28.05.2015r.  seminarium naukowe  ,,Role zawodowe pracowników socjalnych”, organizator Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej oraz Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Pracy Socjalnej
  • 14.12.2017r.  seminarium naukowe „Praca socjalna z rodziną” organizator Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej oraz Instytut Pracy Socjalnej
  • 7.06.2018r. seminarium naukowe ,,Nasze projekty w środowisku”,  organizator Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej
  • 14-15.11.2018r. pomoc w obsłudze Konferencji „Dzieci i Seniorzy w sieci” organizowanej przez Katedrę Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Spraw Społecznych

Obszar naukowego działania studentów Koła naukowego wypełnia także zaangażowanie w cykliczną – co roczną organizację Tygodnia Pracy Socjalnej oraz Tygodnia Ekonomii Społecznej, poprzez aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach, wykładach oraz  warsztatach. Studenci z Koła naukowego także bardzo aktywnie uczestniczą w konferencjach i seminariach (między innymi np. w dniu 10 grudnia 2015 roku odbyła się Konferencja zorganizowana przez Studencki Krąg Korczakowski Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe reprezentowała jedna ze studentek; następnie w dniu 1.03.2019 roku  studentki Koła Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej wzięły udział w Seminarium Kół Naukowych i studentów pracy socjalnej organizowanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; w marcu 2022r. aktywny udział studenta w Ogólnopolskiej konferencji Kół Naukowych zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Kreatywni” Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;  a także w dniu 6.06.2022 roku  studenci brali udział w I ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kół Naukowych organizowanej przez Instytut Socjologii i Pracy Socjalnej UPJPII w Krakowie oraz  Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UPJPII).  W działalność naukową wpisuje się także  współorganizacja warsztatów integracyjnych wraz ze studentami z Mołdawii, którzy byli z wizytą 12.12.2018 roku  w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Warsztaty miały na celu integrację, omówienie różnic kulturowych oraz bariery językowej.

Poniżej wybrane projekty koła.

Zbiórka darów dla powodzian

Pierwszą akcją koła naukowego była zbiórka darów dla powodzian w 2010 roku.

Zbiórka dla ofiar wojny w Ukrainie

Studenci koła naukowego wraz z wykładowcami zorganizowali pomoc humanitarną dla naszych przyjaciół w Ukrainie. Wszystkie dary dotarły do Lwowa, a stamtąd już ciężarówkami dalej, do szpitali w Kijowie i Centrum Sialia w Brovarach.

Kartka dla Seniora

Studenci naszego koła wraz z kołem Laboratorium Twórczości UP oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stworzyli kartki świąteczne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. Kartki zostały przekazane przez studentów do Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5. Studenci zostali bardzo mile przywitani przez mieszkańców i obdarowani upominkami.

Dni Dziecka dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

Corocznie wspomagamy małopolskie Hospicjum dla Dzieci w organizacji Dnia Dziecka

Mikołajki dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

Każdego roku z okazji Mikołajek studenci koła organizują orszak mikołajowy dla podopiecznych MHD w Krakowie.

Współpraca z Ośrodkiem Kultury Kraków – Nowa Huta. Organizacja spotkań

Zorganizowaliśmy spotkanie online z Anną Boczar, podróżniczką oraz blogerką, a co najważniejsze absolwentką kierunku praca socjalna i członkinią koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej.

Galaktyczna prezentacja projektów socjalnych

Prowadzenie seminarium i prezentacja projektów podczas organizowanej w Instytucie ,,Galaktycznej Gali Projektów Socjalnych” w trakcie której studenci przedstawiają zrealizowane w środowisku projekty dzieląc się  doświadczeniami oraz pomysłami na kolejne działania – do tej pory zrealizowaliśmy trzy edycje – gali projektów w 2018,  2019 i w 2022 roku.

#Bądźmy razem

W trakcie pandemii ważna była profilaktyka – akcja #Bądźmyrazem

Bajka w wykonaniu studentów Koła

Nagraliśmy także bajkę pt. „Bajeczne Posiedzenie”, którą następnie udostępniliśmy na naszej stronie internetowej. Studenci Koła wykazali się także dużą kreatywnością – samodzielnie napisali scenariusz bajki dla dzieci pt. „Bajeczne posiedzenie” oraz wcielili się w rolę jej bohaterów.

Udział w szkoleniach

Warsztaty ,,Stymulowanie rozwoju dziecka- motoryka mała” oraz spotkanie ,,Praca kuratora rodzinnego w czasie pandemii”

Debaty Oksfordzkie

Członkowie koła organizowali i prowadzili debaty oksfordzkie

Bytom

Studenci Koła brali udział jako wolontariusze w projekcie usamodzielniania mieszkańców DPS

Studenci naszego koła w Gruzji

Członkowie koła organizowali i prowadzili debaty oksfordzkie

Wolontariat w trakcie Krakowskich Spotkań Artystycznych GAUDIUM

24 i 25 października 2022 studenci kierunku praca socjalna i zarządzanie w służbach społecznych – członkowie Koła wzorowo pełnili rolę wolontariuszy w trakcie Krakowskich Spotkań Artystycznych GAUDIUM.

Wolontariat w Gaudium et Spes

Nasi wspaniali  studenci z Koła Naukowego Animacji i Wolontariatu w dniu 22.12.2022r. dzielnie pracowali jako wolontariusze pomagając w przygotowaniu i obsłudze Wigilii Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

,,Kolorowy Dzień Dziecka” dla Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

Członkowie koła pełnili rolę  wolontariuszy Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w wieczorze marzeń w Krakowskim ZOO

Króliczek dla Hospicjum

Zakupione pluszowe zajączki zostaną przekazane podopiecznym Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, które będą prezentami w okresie świątecznym

21 marca, dzień kolorowej skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

8.06.2018 r. – uczestnictwo w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych organizowanym na krakowskim rynku

16–18.05.2019 r. na krakowskim Rynku Głównym odbywał się Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie – przedstawiciele Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej – brali czynny udział w tym wydarzenia w dniu 16.05.

Warsztaty dla przedszkola

Mikołaj na ulicy

Pamiętając, że nie samą pracą człowiek żyje, choćby i nawet była pasją, studenci Koła, regularnie organizują studenckie spotkania integracyjne.

Archiwa