Przejdź do menu Przejdź do treści

Jesteśmy dumni z pasji naszych studentów!

Realizacja interesujących projektów przez naszą instytutową społeczność jest nieodłącznym elementem każdego kierunku studiów: pracy socjalnej, zarządzania w służbach społecznych i zarządzania kryzysowego. Organizacjami łączącymi studentów wszystkich kierunków są prężnie działające koła naukowe:

Dlaczego działalność studentów jest dla nas ważna?

Instytut stawia na praktyczną naukę i zaangażowanie studentów w różnorodne projekty badawcze oraz inicjatywy społeczne. Koła naukowe działające w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego często podejmują badania i projekty związane z ważnymi tematami społecznymi, zdrowotnymi, czy ekologicznymi, co pokazuje, że Instytut nie tylko kładzie nacisk na teoretyczną wiedzę, ale również na jej praktyczne zastosowanie w rzeczywistych projektach.

Działalność kół naukowych świadczy o tym, że Instytut angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne i edukacyjne. Nasze Koła naukowe często organizują szkolenia, warsztaty czy konferencje związane z różnorodnymi tematami, które nie tylko poszerzają wiedzę studentów, ale również służą budowaniu świadomości społecznej wokół ważnych problemów społecznych i zdrowotnych. Aktywność kół zrzesza studentów, którzy interesują się tematami poruszanymi przez ich członków. Praca kół naukowych jest również realizowana we współpracy z nauczycielami akademickimi i badaczami.

Prężna działalność naszych Kół naukowych wpływa na prestiż Instytutu i jego pozytywny wizerunek na rynku edukacyjnym. Świadczy to o niesamowitej współpracy w obrębie społeczności akademickiej. Zaangażowanie studentów w różnorodne projekty i inicjatywy, ukazuje zarówno wysoki poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach, jak i otwartość na innowacyjne podejścia w relacji student – nauczyciel.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi inicjatywami! Szczegóły znajdują się na podstronach naszych Kół naukowych:

Informacje o osiągnięciach naszych studentów znajdują się również w serwisie Dla studenta I Dla maturzysty!

Archiwa