Przejdź do menu Przejdź do treści

Zapotrzebowanie na usługi wsparcia dla seniorów – podsumowanie raportu

Z przyjemnością informujemy, że dr Krzysztof Chaczko, pracownik naszego Instytutu oraz specjalista w dziedzinie badań nad zagadnieniami społecznymi, był gościem Polskiego Radia RDC, gdzie 17 marca 2024 roku przedstawił wyniki najnowszego projektu badawczego – diagnozy usług środowiskowych oraz diagnozy przygotowań do deinstytucjonalizacji, którą wykonano na zlecenie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej przez zespół badawczy koordynowany przez Uczelnię Korczaka w Warszawie, we współpracy z firmą badawczą PBS. Jako kierownik tego prestiżowego przedsięwzięcia, dr K. Chaczko omówił kluczowe aspekty raportu, koncentrując się na aktualnych wyzwaniach i potrzebach seniorów w naszym społeczeństwie.

W wywiadzie szczególną uwagę zwrócono na innowacyjne podejścia do opieki i wsparcia starszych osób, uwypuklając znaczenie integracji międzypokoleniowej i rozwijania nowych modeli współpracy. Dr K. Chaczko podkreślił również, jak ważne jest dostosowanie polityki społecznej i usług zdrowotnych do zmieniających się potrzeb demograficznych.

Jesteśmy dumni, że Zespół z naszego Instytutu miał możliwość współpracować z dr. K. Chaczko przy realizacji projektu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, zarówno specjalistów w dziedzinie gerontologii, jak i osoby zaangażowane w opiekę nad seniorami, do zapoznania się z pełnym raportem oraz materiałami z wywiadu.

To ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia i wsparcia starszego pokolenia w naszej społeczności.


Nagranie z wywiadu: archiwum Polskiego Radia RDC

Archiwa