Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu triumfuje w konkursie o Grant Rektorski!

17 kwietnia 2024 roku ogłoszono wyniki konkursu o Grant Rektorski na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z radością informujemy, że pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych zdobyło Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu, działające w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych UKEN!

Projekt „Zdrowie psychiczne młodzieży – od teorii do praktyki”, zdobył uznanie komisji – zaskakując oryginalnością oraz potencjałem wpływu na społeczność młodzieży i nie tylko.

Serdecznie gratulujemy członkom Koła Naukowego Animacji i Wolontariatu oraz Opiekunkom – dr Ewelinie Zdebskiej i dr hab. Józefa Matejek, prof UKEN. Jesteśmy dumni z Waszego osiągnięcia i z niecierpliwością oczekujemy na realizację projektu, który z pewnością wniesie istotny wkład w społeczność akademicką oraz promocję badań naukowych realizowanych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Opis projektu:
„Zdrowie psychiczne młodzieży – od teorii do praktyki ma na celu zbiórkę pieniędzy na długofalowe wizyty u psychoterapeutów dla młodzieży z Domu Dziecka. Chcemy również edukować społeczność na temat zdrowia psychicznego poprzez organizację warsztatów dla podopiecznych, ale i dla wszystkich uczestników wydarzenia i wykładów na temat nauki o zdrowiu psychicznym. Dodatkowo, naszym celem jest wydanie artykułu naukowego, który podkreśli ważność dostępu do opieki psychoterapeutycznej dla młodzieży z trudnych środowisk.
Wydarzenie to wyróżnia się swoją oryginalnością poprzez skoncentrowanie się na długofalowym wsparciu zdrowia psychicznego młodzieży z Domu Dziecka. Interdyscyplinarność projektu widoczna jest w połączeniu działań charytatywnych z edukacją społeczną i naukową, co sprawia, że nasze działania są kompleksowe i mają potencjał wpływu na szeroki zakres społeczności. Metodyka projektu opiera się na analizie potrzeb młodzieży z Domu Dziecka oraz współpracy z instytucjami opiekuńczymi. Planujemy skorzystać z doświadczenia specjalistów w dziedzinie psychoterapii oraz współpracować z kołami naukowymi zajmującymi się aktywizacją społeczeństwa oraz kwestiami społecznymi, aby zapewnić skuteczną realizację naszych celów.
Nasza uczelnia będzie widoczna jako inicjator eventu charytatywnego, co przyczyni się do wzrostu jej prestiżu i rozpoznawalności w społeczności lokalnej oraz poza nią. Nasze zaangażowanie w działania społeczne pokazuje, że jesteśmy instytucją odpowiedzialną społecznie i aktywnie wspierającą inicjatywy mające pozytywny wpływ na społeczeństwo. Wydanie artykułu naukowego na temat funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczych oraz dostępu do opieki psychoterapeutycznej dla młodzieży podniesie poziom naszego projektu pod względem naukowym. Dodatkowo, planowane warsztaty i wykłady na temat zdrowia psychicznego przyczynią się do platformy dyskusji i wymiany wiedzy, co też przyczyni się do podniesienia świadomości, nie tylko podopiecznych Domu Dziecka, ale i całej społeczności lokalnej. Warsztaty, które odbędą się to między innymi „Sztuka negocjacji: Mistrzowski kurs” przygotowany przez koło naukowe negocjacji BATNA działające na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. „Odprężająca wyprawa: Praktyki samoopieki dla zdrowia psychicznego” oraz „Trening Zdrowego Myślenia” przygotowane przez koło naukowe animacji i wolontariatu działającego w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych UKEN.
Oczekujemy, że efektem naszego projektu będzie znaczący wzrost świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego młodzieży, poprawa dostępu do opieki psychoterapeutycznej oraz zwiększenie zasobów wiedzy na ten temat w społeczności lokalnej. Długofalowe wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla młodzieży przyczyni się do poprawy ich samopoczucia i jakości życia, co będzie miało długotrwały pozytywny

To również projekt, w którym stworzymy jednodniowy event charytatywny na rzecz młodzieży z Domu Dziecka w Przybysławicach organizowany przez Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu przy współpracy z Instytutem Zarządzania i Spraw Społecznych w Nowej Hucie, kołem naukowym Laboratorium Twórczości działającym przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Klubem Dukat Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta, Szkołą Podstawową w Woli Zachriaszowskiej oraz Domem Dziecka w Przybysławicach, z lokalnymi działaczami społecznymi i wykonawcami artystycznymi. Festyn przewidziany jest na cały niedzielny dzień 26 maja 2024 roku, zakończony wieczornym koncertem gwiazd z zespołu DiscoBoys oraz DJ’em Oskarem Mazurem.”

Pomysłodawcy: Wiktoria Adamek i Adrianna Kośmider
Opiekunowie koła: dr Ewelina Zdebska i dr hab. Józefa Matejek, prof UKEN
Koordynator projektu socjalnego: dr Anna Mirczak

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem.

Szczegółowe informacje na temat działalności Koła znajdują się pod linkiem.

Archiwa