Przejdź do menu Przejdź do treści

OD POMYSŁU DO DZIAŁANIA – INNOWACYJNE DZIAŁANIA W ZARZĄDZANIU – studencka, ogólnopolska konferencja naukowa

Dnia 8 maja 2024 roku w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych UKEN miała miejsce inspirująca Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Koło Naukowe Laboratorium Twórczości pod kierownictwem dr Agnieszki Tajak-Bobek oraz dr Karoliny Jarosz. Wydarzenie zgromadziło blisko 70 entuzjastów nauki i praktyki zarządzania. Czynni uczestnicy z różnych ośrodków akademickich w Polsce mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji w formie zdalnej i stacjonarnej. Konferencję rozpoczął Dyrektor Instytutu dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UKEN swoim wystąpieniem na temat rozwoju osobistego i zawodowego. Następnie głos Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN, dzieląc się swoimi refleksjami na temat roli studentów w kształtowaniu przyszłości zarządzania, zachęcając do aktywnego udziału w wydarzeniach naukowych i rozpoczynając oficjalnie wystąpienia studentów. 
Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz organizatorom za nieoceniony wkład w tworzenie tej wyjątkowej platformy służącej wymianie wiedzy i doświadczeń. Jesteśmy głęboko przekonani, że niniejsze spotkanie nie tylko dostarczyło inspiracji, lecz także otworzyło nowe perspektywy w dziedzinie zarządzania, kierując nas wszystkich ku jeszcze bardziej kreatywnym oraz efektywnym rozwiązaniom.

Tematyka konferencji objęła szeroko pojęte zagadnienia związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zarządzaniu. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze zarządzania. Budowanie sieci kontaktów wśród studentów, a także tworzenie przestrzeni sprzyjającej swobodnej wymianie myśli i pomysłów.

Archiwa