Przejdź do menu Przejdź do treści

Natalia Królik – studentką grudnia

4 stycznia 2023 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP przyznało tytuł „Studenta Grudnia” Natalii Królik. Natalia Królik jest studentką pracy socjalnej na studiach pierwszego stopnia. Największą pasją Natalii jest praca z ludźmi, co całkowicie wpisuje się w realizowany w naszym instytucie kierunek studiów. Działalność społeczna, edukacja dzieci i młodzieży, a także umiejętność samodoskonalenia w połączeniu ze zdolnościami planowania wyróżniły ją spośród innych kandydatów na studenta grudnia.

Życie pełne pasji w pełni ukazują realizowane aktywności. Przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Koła Naukowego Laboratorium Twórczości i Koła Naukowego Wolontariatu i Animacji Społecznych to obszary działalności naszej studentki w ostatnich dwóch latach.

Dokonania naukowe, artystyczne i społeczne zgłoszone do konkursu Student Miesiąca – edycja 2022/2023

Realizacja projektu socjalnego pn. „Powrót do sprawności” dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk w Zawierciu. Współpraca z MOPS Zawiercie, Urzędem Miasta w Zawierciu, Ochotniczą Strażą Pożarną Marciszów oraz Hufcem Ziemi Zawierciańskiej, działania na rzecz pozyskania środków od sponsorów, które pozwoliły na realizację projektu aktywizacji dzieci i młodzieży po czasie pandemii.

Prowadzenie warsztatów dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla edukacji”.

Zaangażowanie w działalność Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Przygotowanie do życia wolnościowego osadzonych seniorów”.

Współautorstwo artykułu naukowego „Postrzeganie życia więziennego w Polsce przez studentów w czasie pandemii COVID 19, publikowanego w książce „Praca socjalna w obliczu pandemii covid-19 wyzwaniem dla polityki społecznej. Teoria – praktyka – wyzwania”.

Organizacja, we współpracy z projektem SPACJA , warsztatów na Zamku Królewskim na Wawelu dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z Fundacji Ukryte Skrzydła.

Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.

Reprezentowanie Związku Harcerstwa Polskiego na InterCamp 2022- międzynarodowym obozie.

Działalność w ramach kilkuletniej przynależności do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działalność organizacyjna i edukacyjna w ramach wolontariatu w skali powiatu: organizacja festynów, pikników, wydarzeń plenerowych, zajęć edukacyjnych w ramach programu „pogotowia lekcyjne”, pomoc osobom niesamodzielnym na co dzień.

Organizacja, we współpracy z projektem SPACJA , warsztatów na Zamku Królewskim na Wawelu dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z Fundacji Ukryte Skrzydła.

Realizacja działań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej, jako członek zarządu (skarbnik).

Archiwa