Przejdź do menu Przejdź do treści

18. Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań

Seria: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 18

Redakcja: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska


Redakcja naukowa:

Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek,
Ireneusz M. Świtała, Barbara Nowak,
Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda,
Leszek Graniszewski, Joanna M. Łukasik,
Mirosław Grewiński, Marek Klimek,
Jerzy Krzyszkowski, Józef Młyński,
Beata Ziębińska

Sekretarz serii: Ewelina Zdebska


„Poruszane w publikacji kwestie zagrożenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ogólnych trudności generowanych przez okres pandemii COVID-19, uzmysławiają czytelnikowi w jak wielopłaszczyznowej rzeczywistości znajduje się obecnie społeczeństwo polskie. Jak zauważają słusznie redaktorzy publikacji „czas pandemii nazwać można czasem wielu kryzysów osobistych i społecznych, których rozwiązanie wymaga dużego zaangażowania jednostek i grup (…)”, oddana do rąk czytelników publikacja wpisuje się w obszar takich właśnie działań.”

z recenzji dr hab. Moniki D. Adamczyk

„Treść książki stanowić będzie ważny wkład w pracę socjalną i uzupełni literaturę z zakresu funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w dobie pandemii COVID-19. Recenzowana książka posłuży zarówno studentom pracy socjalnej, jak i wykładowcom; teoretykom i praktykom; osobom zajmującym się pracą socjalną współcześnie i tym, którzy po latach
będą chcieli sięgnąć do tego wyjątkowego czasu pomocy człowiekowi w warunkach ograniczonych możliwości. Z pewnością będzie to ważna pozycja na półce każdej biblioteczki wszystkich tych, którym bliska sercu jest pomoc społeczna i praca socjalna.”

– z recenzji prof. dr hab. Teresy ZbyradWstęp

Część I
Z teorii pracy socjalnej

Część II
Z praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej

Archiwa