Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Andrzej Kobiałka

dr Andrzej Kobiałka

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

andrzej.kobialka@up.krakow.pl

tel: 12 662 79 58

pok: 208, os. Stalowe 17

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożeń w środowiskach lokalnych, profilaktyki społecznej oraz świadomości problematyki społecznej świata realnego i wirtualnego.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Aktywnie uczestniczył jako członek w Zespole Projektowym Centrum Usług Społecznych, którego zadaniem było koordynowanie, dokumentowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”.  W roku 2020 był członkiem/ekspertem grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie. Za długoletnią wzorową służbę (z ramienia Straży Miejskiej w Myślenicach) w roku 2016 został odznaczony srebrnym medalem od Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy. W roku 2020 odznaczony Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Od 2022 pełni funkcję Prezesa Fundacji ,,PROFILOGOS”. W życiu prywatnym mąż, ojciec dwójki dzieci, pasjonat dobrego jedzenia, książki i sportu.

Pełnione funkcje

Pełni ważne funkcje społeczne m.in..: jest członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikowanym przez PARPA specjalistą d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnych środowiskach. Pełnił 18 lat funkcję kuratora społecznego w środowiskach otwartych.  Jako profilaktyk, pedagog, trener pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Jest certyfikowanym realizatorem rekomendowanych programów profilaktycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wybrane publikacje

Optymalizacja bezpieczeństwa społecznego w środowisku lokalnym – zarys problematyki

Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – komunikat z badań

Nauczyciel w systemie implementacji działań profilaktycznych w szkole. Badania własne

Multimedialny świat dzieci a świadomość rodziców