Przejdź do menu Przejdź do treści

dr n.med. Anna Mirczak

dr n.med. Anna Mirczak

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

anna.mirczak@up.krakow.pl

tel: 12 662 7958

pok: 208, os. Stalowe 17

Doktor Anna Mirczak jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie w roku 2014 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych a wcześniej w 2008 roku tytuł magistra pielęgniarstwa. Ukończyła szkolenia dotyczące: podnoszenia kompetencji dydaktycznych pracowników UP (coaching edukacyjny, metodyka design thinking, gamifikacja w edukacji, learning by doing), praktycznych aspektów organizacji i prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, metodologi badań naukowych w medycynie oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii. Obecnie jest w trakcie specjalizacji Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki.

Prowadzone kursy i przedmioty

W Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego realizuje między innymi zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej z elementami ratownictwa medycznego, biomedycznych podstaw rozwoju, medycyny społecznej, zdrowia dziecka i rodziny, promocji zdrowia oraz problemów seksualności człowieka.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze doktor Anny Mirczak koncentrują się wokół problematyki edukacji zdrowotnej osób starszych oraz osób przewlekle chorych i ich opiekunów w kontekście deficytu posiadanych kompetencji zdrowotnych.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Zrealizowała kilka projektów statutowych, dotyczących głównie kompetencji zdrowotnych (health literacy) seniorów w zakresie chorób przewlekłych oraz wyzwań edukacji zdrowotnej w kształtowaniu health literacy osób starszych przewlekle chorych. Brała także udział w międzynarodowym projekcie CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly People) dotyczącym promowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych.

Pełnione funkcje

Obecnie pracuje jako adiunkt, pełni funkcję opiekuna roku Pracy Socjalnej pierwszego stopnia studiów niestacjonarnych oraz opiekuna koła naukowego Laboratorium Twórczości UP. Jest także członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Labor et Educatio. Bierze aktywny udział w projektach edukacyjnych, prowadząc wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Świętochłowice oraz Uniwersytetu Niegasnącej Młodości działającym przy Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

Wybrane publikacje

Autorka publikacji z zakresu medycyny społecznej, pielęgniarstwa, gerontologii, pedagogiki zdrowia i pracy socjalnej.

Mirczak A. Functional, Communicative And Critical Health Literacy Among Older Polish Citizens. Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 3, s. 1-9 DOI: 10.13075/mp.5893.01250.

Mirczak, A. Zachowania zdrowotne rodziców dzieci nieuleczalnie chorych w aspekcie czynników socjodemograficznych. Palliative Medicine/Medycyna Paliatywna. 2021, 13(1).

Mirczak A., Rola pielęgniarki w opiece domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”. – 2018, T. 8, nr 1, s. 61-66.